Αρχείο Ερευνών

2006: Έρευνες για τη Διατροφή

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου, στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στις 25 Οκτωβρίου 2006, για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τριών ερευνών, που διεξήγαγε το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών & η Ο.Ε.Κ.Ε. - Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος με τίτλο: "Οι Διατροφικές Συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών".

Η παρουσίαση των ερευνών έγινε από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστή Ε.Σ.Κ., κ. Νικόλαο Τσεμπερλίδη και τη Γενική Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Ευαγγελία Κεκελέκη. Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάστηκαν, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και στους παρευρισκόμενους, διανεμήθηκαν αντίγραφα των ερευνών και σχετικό υλικό.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Ευάγγελος Δημητρίου, εκ μέρους του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος συνεχάρη το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την πολυετή και αποτελεσματική δράση του.

Στη συνέντευξη, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών και εθνικών Μ.Μ.Ε. Μετά την παρουσίαση, ακολούθησαν ερωτήσεις, από τους παρευρισκόμενους.

Μετά την συνέντευξη τύπου, οι τρεις έρευνες δημοσιεύονται, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. (www.kepka.org), στην κατηγορία Δημοσιεύσεις/Έρευνες.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2310233333.

Παρακαλούμε όσους κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων να αναφέρουν την πηγή.

Έρευνες:

Μεθοδολογία των 3 ερευνών
Σήμανση Τροφίμων
Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών
Δίαιτα και Έλληνες Καταναλωτές