Καταναλωτικά Βήματα 11-12/2010

201011-12.jpgΦίλοι και Φίλες,

Η εμπειρία 2,5 μηνών, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 3869/2010, "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις", κατέδειξε, με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο, αφενός την αναγκαιότητα, θεσμικής ρύθμισης της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, και αφ' εταίρου, το τρομακτικό έλλειμμα γνώσης και χειρισμού των οικογενειακών και ατομικών οικονομικών δεδομένων, από πλευράς καταναλωτών.

Περισσότερα...

Καταναλωτικά Βήματα 05-06/2010

201005-06.jpgΦίλοι και Φίλες,

Την ώρα, που δύο παιδιά, από την Πετρούπολη, ο Νικόλας και ο Γιώργος, συγκινούσαν το πανελλήνιο, καταθέτοντας το χαρτζιλίκι τους, για να ξεπληρωθεί, το δημόσιο χρέος και αναπτερώνοντας την ελπίδα, για την πατρίδα μας, άλλοι "έλληνες"...

Περισσότερα...

Καταναλωτικά Βήματα 09-10/2010

201009-10.jpgΦίλοι και Φίλες,

Διανύουμε, στη χώρα μας, μια πολύπλευρη κρίση, κρίση πολιτική, κρίση ηθική, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική. Τα σκάνδαλα διατρέχουν όλη την κοινωνία. Μέσα σε αυτή την "έρημο" της αναξιοπιστίας, της ανασφάλειας, της ατιμωρησίας, της ακρίβειας και της αδιαφορίας, αμείλικτα ερωτήματα ξεπηδούν, από τα χείλη των πολιτών, που ψάχνουν απαντήσεις, που αναζητούν λύσεις.

Περισσότερα...

Καταναλωτικά Βήματα 03-04/2010

201003-04.jpgΦίλοι και Φίλες,

Για την προστασία του περιβάλλοντος και λόγους εξοικονόμησης χρημάτων του ΚΕ.Π.ΚΑ., αποφασίσαμε ο απολογισμός του 2009 να παρουσιασθεί, συνοπτικά, σε αυτό το περιοδικό και ο πλήρης απολογισμός, να αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΚΑ.

Περισσότερα...

Καταναλωτικά Βήματα 07-08/2010

201007-08.jpgΦίλοι και Φίλες,

Σε μια χώρα, όπου οι μισοί "ιδιώτες" έχουν ικανότητες να γίνουν πρωθυπουργοί και οι άλλοι μισοί τουλάχιστον Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων αν όχι υπουργοί, δεχόμαστε, καθημερινά, ερωτήσεις του τύπου:

Περισσότερα...

Καταναλωτικά Βήματα 01-02/2010

201001-02.jpgΦίλοι και Φίλες,

Το θέμα των πράσινων τελών, την ώρα, που συντάσσεται αυτό το σημείωμα, αποτελεί το βασικό θέμα όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επικρατεί ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, που περιορίζει το διάλογο και ακροβατεί μεταξύ ακραίων θέσεων, λαϊκισμού, και ίσως "εξυπηρέτησης" ισχυρών συμφερόντων. Στη "διαμάχη" αυτή, συμμετέχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. εμμένοντας, στις διαχρονικές αξίες και αρχές, που πρέσβευε και συνεχίζει να πρεσβεύει, επισημαίνοντας τα προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.

Περισσότερα...