Διακήρυξη αρχών

20 χρόνια ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πετύχαμε πολλά!!!
Δικαιούμαστε πολύ περισσότερα!!!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

"...Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται..."

Τζων Φιτζέραλντ Κέννεντυ
15 Μάρτη 1962

ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

Σαράντα χρόνια μετά την παραπάνω βαρυσήμαντη δήλωση του προέδρου Κέννεντυ στο Κογκρέσο των Η.Π.Α., το Παγκόσμιο Καταναλωτικό κίνημα εξελίσσεται ραγδαία και ηγείται του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχουν αναγνωρισθεί από τον Ο.Η.Ε. ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν θεσμοθετηθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών του κόσμου.

Η Διεθνής των Καταναλωτών (Consumers' International - CI), καταξιωμένος εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Καταναλωτικού κινήματος, δίνει καθημερινές μάχες στους παγκόσμιους οργανισμούς (WTO, FAO, WHO, Codex Alimentarius), προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Καταναλωτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC - Bureau Europeen des Unions de Consomateurs) συνιστά τον αξιόμαχο προπομπό του Ευρωπαϊκού Καταναλωτικού κινήματος

Αλήθεια τι γίνεται με το Καταναλωτικό κίνημα στη χώρα μας;

Το Καταναλωτικό κίνημα αναδείχθηκε στη χώρα μας μόλις τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Στο διάστημα αυτό έγιναν αρκετές προσπάθειες για την ίδρυση καταναλωτικών οργανώσεων, άλλες επιτυχημένες και άλλες όχι.

Το 1982 μια ομάδα Θεσσαλονικέων διαπίστωσε τις αδυναμίες προστασίας του Καταναλωτή στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν το "Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - ΚΕ.Π.ΚΑ.", με βάση τις αρχές μιας γνήσιας, ανεξάρτητης, ακηδεμόνευτης καταναλωτικής οργάνωσης.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μη-κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική Οργάνωση (Ένωση) Καταναλωτών, ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2251/94, το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η πρώτη αναγνωρισμένη Ένωση Καταναλωτών της χώρας μας (αρ. Μητρώου 1).

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Κεντρική αποστολή του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η προστασία των δικαιωμάτων του Πολίτη -Καταναλωτή και γενικότερα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών.

Επί μέρους στόχοι για υλοποίηση της αποστολής του αυτής είναι:

 • Η συμβολή στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων, ενεργών Πολιτών - Καταναλωτών με ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αλληλεγγύη των πολιτών του κόσμου
 • Η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Η κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης

  ΠΟΡΟΙ

  Οι πόροι του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι:

 • Οι συνδρομές των μελών του
 • Εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις
 • Τα έσοδα από πωλήσεις εκδόσεών του

  ΜΕΣΑ

  Τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Λειτουργούμε με περιορισμένο αμειβόμενο προσωπικό, αφού συνειδητά στερούμαστε πόρους που δημιουργούν οικονομική εξάρτηση (π.χ. αρνούμαστε διαφημίσεις στα έντυπά μας, δεν συνδέουμε τη δράση μας με οικονομικά συμφέροντα).

  Προτιμούμε το δύσκολο δρόμο της αυτοδύναμης ανάπτυξης. Απορρίπτουμε τον εύκολο δρόμο της εξαρτημένης "ανάπτυξης".

  Έμβλημα και παρακαταθήκη μας είναι η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η δημοκρατική λειτουργία. Δύναμή μας είναι ο εθελοντισμός.

  Τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν στις ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., να πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας και τις μόνιμες ή έκτακτες θεματικές επιτροπές.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

  Στο ΚΕ.Π.ΚΑ. λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα και Επιτροπές:

 • Τμήμα Ενημέρωσης
 • Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών
 • Τμήμα Νομικής Κάλυψης
 • Τμήμα Εκδόσεων
 • Τμήμα Έρευνας Αγοράς
 • Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας του Καταναλωτή
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Λαϊκών Αγορών

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μέλος της Διεθνούς των Καταναλωτών (CI), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC) και του Δι-Ατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (Trans-Atlantic Consumers' Dialogue - TACD). Συμμετέχει επίσης (με επιστημονικά στελέχη του) στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και το Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι το πρώτο ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Κέντρου Καταναλωτών (Balkan Consumer Center - BCC) και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ε.).

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπεί τους Έλληνες Καταναλωτές στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), όπου συζητούνται η οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας μας και όλα τα σχέδια Νόμου πριν προωθηθούν για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή.

  ΔΡΑΣΗ

  Η δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει:

 • Καθημερινή λειτουργία του γραφείου ενημέρωσης και του γραφείου υποδοχής παραπόνων / καταγγελιών
 • Διαχείριση Καταγγελιών μέχρι την τελική διευθέτησή τους
 • Νομική στήριξη των μελών σε διαφορές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
 • Εκπροσώπηση των Καταναλωτών στη Νομαρχιακή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.)
 • Κατάθεση συλλογικών αγωγών για λογαριασμό αδικούμενων Καταναλωτών
 • Εκπροσώπηση των Ελλήνων Καταναλωτών στα Εθνικά (Ο.Κ.Ε.), Ευρωπαϊκά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, BEUC, CC) και παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων (CI, TACD)
 • Υπεύθυνη ενημέρωση για θέματα προστασίας του Καταναλωτή, μέσα από τα ΜΜΕ και από το περιοδικό "Καταναλωτικά Βήματα", το μόνο καθαρά ενημερωτικό Ελληνικό περιοδικό, χωρίς διαφημίσεις.
 • Δημιουργία και συντήρηση δικτυακού τόπου (website) για συνεχή πρόσβαση σε ηλεκτρονική ενημέρωση.
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα σχολεία και το ευρύ κοινό (διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια)
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε θέματα Καταναλωτικής, Διατροφικής και Περιβαλλοντικής Αγωγής σε λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Παρεμβάσεις στα ΜΜΕ όταν ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων του Καταναλωτή
 • Έρευνες αγοράς, τιμών, ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων
 • Ανάπτυξη του Ελληνικού Καταναλωτικού κινήματος με την ενθάρρυνση και στήριξη πρωτοβουλιών δημιουργίας τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών σε όλους τους νομούς της χώρας
 • Συνδρομή στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Καταναλωτικού κινήματος (π.χ. στήριξη της ανάπτυξής του στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Ουκρανία, κλπ) (με τη συνδρομή της Ε.Ε.)

  ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σου προσφέρει:

 • Έγκυρη, έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα προστασίας του Καταναλωτή
 • Δωρεάν διάθεση του Περιοδικού "Καταναλωτικά Βήματα" και άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Καθοδήγηση και νομική στήριξη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου ως Πολίτη-Καταναλωτή αγαθών και υπηρεσιών
 • Αναγνωρισιμότητα ως συνειδητοποιημένο, οργανωμένο Καταναλωτή (ταυτότητα μέλους)
 • Δυνατότητα να ακουστεί η φωνή σου και να γίνει αισθητή η δύναμή σου ως οργανωμένου Καταναλωτή
 • Δυνατότητα να προσφέρεις κι εσύ στο κοινωνικό κίνημα για καλύτερη ποιότητα ζωής, για βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη, για καλύτερο περιβάλλον, για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, για έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο
 • Αίσθηση ότι ανήκεις σε μια σοβαρή, αξιόπιστη, ανεξάρτητη, αδέσμευτη οργάνωση που ηγείται του Καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο Καταναλωτικό γίγνεσθαι

  ΤΙ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΤΟ ΚΕΠΚΑ

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σου ζητά:

 • Να γίνεις από σήμερα ενεργό μέλος του
 • Να ενημερωθείς (από τα στελέχη μας) για τα δικαιώματά σου ως Πολίτη-Καταναλωτή και για τα μέσα υπεράσπισής τους, έτσι ώστε να μπορείς να αυτοπροστατευτείς στις περισσότερες περιπτώσεις που θίγεσαι

  Ανάλογα με την προσωπική διάθεση προσφοράς, μπορείς ακόμη:

 • Να συμβάλεις στη μαζικοποίηση και την ενδυνάμωση της Οργάνωσης, ενημερώνοντας το άμεσο περιβάλλον σου για την ανάγκη και τα οφέλη της συστράτευσης στο Καταναλωτικό κίνημα
 • Να συμμετέχεις ενεργά στις δραστηριότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Να συμμετέχεις στις ομάδες εργασίας και στις θεματικές Επιτροπές της Οργάνωσης (ανάλογα με τις γνώσεις και τον χρόνο που διαθέτεις)

  ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

 • Δικαίωμα στην Κατανάλωση
 • Δικαίωμα στην υγεία και ασφάλεια
 • Δικαίωμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Δικαίωμα επιλογής
 • Δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων
 • Δικαίωμα αποζημίωσης
 • Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα για ένα ασφαλές, βιώσιμο περιβάλλον
 • Δικαίωμα για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ:

 • Διατροφικά σκάνδαλα
 • Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (εν αγνοία μας)
 • Ανεπάρκεια ελέγχων για ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
 • Προβληματικά και ανασφαλή προϊόντα
 • Μονομερή επιβολή καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
 • Παραπλανητική διαφήμιση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, ασφάλειας
 • Προβληματικό και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές
 • Και τόσα άλλα

  Μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα
  Μόνοι, θα συνεχίσουμε να τα ανεχόμαστε

  ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

  Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
  Βασ. Ηρακλείου 32 - 6ος όροφος - 54624 - Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνα: 2310 233.333 -2310 269.449
  Φαξ: 2310 242.211
  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  http://www.kepka.org

  Για ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών με αστική χρέωση, στον αριθμό:
  801 - 11 - 17200