Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
για την
ικανοποίηση
των Βασικών
Αναγκών

Ως καταναλωτές,
έχουμε το
δικαίωμα
της επιλογής

Έχουμε
δικαίωμα
στην πληροφόρηση
για το κάθε
προϊόν ή υπηρεσία

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
εκπροσώπησης

Υποστηρίζουμε
τα συμφέροντα μας
ως καταναλωτές

Δικαίωμα για
Επανόρθωση
Αποζημίωση

Δικαίωμα για προστασία
της ασφάλειας
και της υγείας μας
από τα ίδια τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες

Δικαίωμα
για ένα
καθαρό
Περιβάλλον

Εγγραφή μέλους

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Μόλις πληρώσετε την συνδρομή και την εγγραφή σας θα ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.

Οι συνδρομές είναι:
1. ετήσια 25 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
2. διετής 50 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή
3. τριετής 75 ευρώ + 10 ευρώ εγγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1.Τραπεζικό έμβασμα

Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: 210-48108050
IBAN: GR7701102100000021048108050.
Μετά την κατάθεση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή, είτε με το ταχυδρομείο είτε με fax στο 2310242211.
Στη φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης παρακαλούμε να αναγράψετε τον αριθμό ταυτότητάς σας, την ημερομηνία έκδοσης και την εκδούσα αρχή.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

2.Ταχυδρομική επιταγή

ΚΕΠΚΑ - Βασ. Ηρακλείου 32 - 54624 - Θεσσαλονίκη

 

Φόρμα εγγραφής

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό - Ελέγξτε την ορθότητα του email!
Invalid Input
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
Captcha
Ανανέωση Προσπαθήστε ξανά!
Υποχρεωτικό!