Σύνθεση Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο συγκροτήθηκε, στις 10 Απριλίου 2023 σε σώμα:

Νικόλαος Τσεμπερλίδης

Πρόεδρος

Νικόλαος Αποστολάκης

Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Κεκελέκη

Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Ραγιάς

Ταμίας

Μιλτιάδης Κουμιώτης

Ειδικός Γραμματέας

Αχιλλέας Αρσλάνογλου

Μέλος

Γεράσιμος Αυγουστάτος

Μέλος

Χρήστος Ιωαννίδης

Μέλος

Θεοχάρης Πετρίδης

Μέλος

Γαβριήλ Κοροξενίδης

Αναπληρωματικό Μέλος