Σύνθεση Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε, στις 3 Ιουνίου 2020, η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2019, εγκρίθηκαν, ομόφωνα.
 
Την ίδια μέρα και την επομένη, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε, στις 9 Ιουνίου 2020 σε σώμα, ως εξής:
Νικόλαος Τσεμπερλίδης Πρόεδρος
Μιλτιάδης Κουμιώτης Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Κεκελέκη Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Αποστολάκης Ταμίας
Νικόλαος Ραγιάς  Ειδικός Γραμματέας
Θεοχάρης Πετρίδης  Μέλος
Χρήστος Ιωαννίδης Μέλος
Γεώργιος Μάνος Μέλος
Αχιλλέας Αρσλάνογλου Μέλος
Γεώργιος Σαμούρης  Αναπληρωματικό Μέλος
Αναστάσιος Πολίτης Αναπληρωματικό Μέλος

Το 2020 το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών θα συνεχίσει να παλεύει, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα μας:

Γνωρίζω

         Συνειδητοποιώ

                  Οργανώνομαι

                           Προστατεύομαι.