Σύνθεση Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε, στις 27 Μαρτίου 2017, η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2016, εγκρίθηκαν, ομόφωνα.
 
Την ίδια μέρα και την επομένη, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε, στις 5 Απριλίου 2017, σε σώμα, ως εξής:

 

Νικόλαος Τσεμπερλίδης

Πρόεδρος

Μιλτιάδης Κουμιώτης

Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Κεκελέκη

Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Αποστολάκης
Ταμίας

Νικόλαος Ραγιάς 

Ειδικός Γραμματέας

Γεώργιος Μάνος

Μέλος

Θεοχάρης Πετρίδης

Μέλος

Γεώργιος Σαμούρης

Μέλος

Αχιλλέας Αρσλάνογλου

Μέλος

Αναστάσιος Πολίτης

Αναπληρωματικό Μέλος

Χρήστος Ιωαννίδης

Αναπληρωματικό Μέλος

Αναστάσιος Παρανός

Αναπληρωματικό Μέλος

 

Το 2017 το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών θα συνεχίσει να παλεύει, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα μας:

Γνωρίζω

         Συνειδητοποιώ

                  Οργανώνομαι

                           Προστατεύομαι.