Νομοθεσία

 

Νομοθεσία

Η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων μας δημιουργείται κατά 85% και περισσότερο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν ενσωματώνεται στην Εθνική νομοθεσία. Τα κράτη – μέλη, κάποιες φορές έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν διατάξεις που εγγυώνται υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από αυτό που προτείνεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να υποβαθμίσουν το επίπεδο προστασίας, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακάτω μπορούμε να βρούμε τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών σε όλους τους τομείς:

 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Συνήγορος του Καταναλωτή
Νομοθεσία στην Ελλάδα
Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Εθνική Νομοθεσία
Ενωσιακή Νομοθεσία


Ε.Ε.Τ.Τ. – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Για ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Για ταχυδρομικές υπηρεσίες

 

Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Θεσμικό Πλαίσιο

Υπουργείο Τουρισμού

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος
Κοινοτική νομοθεσία
Ελληνική /Εθνική νομοθεσία
 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Τράπεζα της Ελλάδος
 

Συνήγορος του Πολίτη

Α.Δ.Α.Ε. - Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης – Καταναλωτές

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης