Εκτός από την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ., πολλοί φορείς μπορούν να παρέχουν ενημέρωση στους Καταναλωτές. Εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή από τους σημαντικότερους και στο μέλλον θα προσθέσουμε κι άλλους εξίσου σημαντικούς.