Καταναλωτικά Βήματα 4/1995199504vimata.jpgΟι Θεμελιώδεις
Αρχές


Στις 9 Απριλίου 1985 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την αριθμ. 39/248 απόφαση της υιοθέτησε τις θεμελιώδεις Αρχές για την προστασία των καταναλωτών. Οι θεμελιώδεις Αρχές είναι ένα κείμενο εργασίας για τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της πολιτικής και της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Είχαν, ακόμη ως στόχο να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία σ' αυτό τον τομέα.

Οι Θεμελιώδεις Αρχές είναι ένα σημαντικό κείμενο το οποίο μεταφράσαμε από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο και σας δίνουμε το πλήρες κείμενο με το τεύχος αυτό. Είναι ένα κείμενο διαχρονικό το οποίο έχει τη δική του αξία και δυναμική και έχει ωφελήσει πολύ στη δεκαετία της ύπαρξης του. Χώρες με ανεπαρκή μέτρα προστασίας καταναλωτών έχουν χρησιμοποιήσει τις θεμελιώδεις Αρχές σαν βάση για νέες τακτικές και νόμους. Για τις χώρες με περισσότερη υποδομή, οι θεμελιώδες αρχές λειτούργησαν ως μέτρο σύγκρισης για να μετρηθούν και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Η επέτειος των δέκα χρόνων παρέχει μια ευκαιρία να βελτιωθούν οι θεμελιώδεις Αρχές ώστε να αντανακλούν τις νέες πραγματικότητες όπως η αύξηση του παγκοσμίου εμπορίου και ο περιορισμός των κυβερνητικών παρεμβάσεων όπως αυτή φαίνεται από τις ιδιωτικοποιήσεις, την απελευθέρωση της αγοράς και τις νέες τακτικές προστασίας των καταναλωτών προσαρμοσμένες περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς.

Δέκα χρόνια μετά τη διατύπωση τους οι θεμελιώδεις Αρχές συνεχίζουν να είναι χρήσιμες. Η φετινή επέτειος είναι μια καλή ευκαιρία για την περαιτέρω προώθηση της προστασίας των καταναλωτών και ήδη το ΚΕΠΚΑ έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να το πράξει. Η 9η Απριλίου 1995 είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αρχή. Ας την εκμεταλλευτούμε.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς