Καταναλωτικά Βήματα 3/1995199503vimata.jpgΗ δική
μας
μέρα!


Την 15η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, πάνω από 200 οργανώσεις καταναλωτών σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν την 10η επέτειο της υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ των θεμελιωδών Αρχών για την Προστασία των Καταναλωτών.

Οι θεμελιώδεις Αρχές, το μοναδικό σημαντικό έγγραφο που στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, απευθύνεται σε κυρία σημεία της προστασίας των καταναλωτών, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και τα μέτρα για αποζημιώσεις.

Οι θεμελιώδεις Αρχές είναι ένα ουσιώδες πλάνο πάνω στο οποίο οι κυβερνήσεις βασίζουν νόμους και πρακτικές για την προστασία των καταναλωτών αλλά και ένα σημείο αναφοράς σε χώρες με καλά ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας καταναλωτών. Η θετική τους προσφορά υπήρξε σημαντική ειδικά σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες όπου η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών ήταν υποτυπώδης ή μη υπάρχουσα.

Αλλά, τη 15η Μαρτίου οι καταναλωτικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο δεν γιορτάζουν μόνο μία επέτειο, αλλά χρησιμοποιούν την ημέρα αυτή για να κάνουν μία ανασκόπηση της προόδου που συντελέστηκε την προηγουμένη δεκαετία και να ανασυνταχτούν για το τι χρειάζεται να γίνει στο μέλλον.

Η χώρα μας έχει το προνόμιο να αντιμετωπίζει τη νέα δεκαετία έχοντας στο οπλοστάσιο της το νόμο 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, ένα νομοθετικό κείμενο που θα έλεγα ότι είναι πιο προχωρημένο και ριζοσπαστικό από πολλές νομοθεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η κατάκτηση ανήκει σε όλους μας και απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των πολιτών - καταναλωτών, την αφύπνιση τους, τη συμμετοχή τους στις ενώσεις καταναλωτών. Σε μια οικονομία η οποία οδηγείται συνεχώς σε μια ανοικτή αγορά, με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού να καταπατώνται συστηματικά, η προστασία του καταναλωτή είναι πλέον υπόθεση όλων μας. Σε μια οικονομία όπου ο ρόλος του κράτους συνεχώς υποβαθμίζεται και περιορίζεται, είτε συνειδητά είτε από πραγματική αδυναμία, αυτός που περιμένει να τον προστατεύσει το απρόσωπο "κράτος" θα βρεθεί μια μέρα αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα που θα τον επιβάλουν τα οικονομικά συμφέροντα. Διαβάστε το ρεπορτάζ για τη χρήση των τεχνιτών χρωστικών στο τεύχος αυτό και θα καταλάβετε για ποια συμφέροντα μιλάμε και πώς επηρεάζουν την υγεία μας.

Η απάντηση στις προσκλήσεις δεν μπορεί να δοθεί με τον εφησυχασμό ή τη μοναχική δράση. Η απάντηση πρέπει να δοθεί μόνο μέσα από τη συλλογική δράση για να μη πάει χαμένη η επόμενη δεκαετία.

Σ' αυτήν την προσπάθεια σας θέλουμε κοντά μας. ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς