Καταναλωτικά Βήματα 5/1997199704vimata.jpgΓια μια πολιτική
καταναλωτών


Η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μια τροχιά σύγκλισης με τις οικονομίες των άλλων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας σύγκλισης η οποία εκφράζεται με την οικονομική και νομισματική ένωση. Χιλιάδες άρθρα έχουν γραφεί για την αναγκαιότητα -ή μη- της σύγκλισης αυτής, το ενιαίο νόμισμα (ΕΥΡΩ), την επίτευξη των κριτηρίων που απαιτεί η ΟΝΕ (πληθωρισμός, δημόσιο έλλειμμα, ισοζύγιο πληρωμών) και αν θα προλάβει η χώρα μας να συμμετάσχει στην πρώτη φάση της ΟΝΕ (1.1.99) ή στην επόμενη φάση.

Κανέναν δεν φαίνεται ν' απασχολεί ο υπαρκτός κίνδυνος να συμμετέχουμε σε μια Ευρώπη στην οποία θα έχουμε μεν επιτύχει τα κριτήρια σύγκλισης αλλά θα λειτουργούμε σε μια αγορά που δεν θα έχει ενιαίους κανόνες ως προς την προστασία των καταναλωτών. Κανείς δεν έχει επισημάνει τον κίνδυνο να υπάρξει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων όχι στον οικονομικό τομέα αλλά στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη οι οργανώσεις των καταναλωτών μελετούν τις επιπτώσεις της ΟΝΕ στους καταναλωτές. Σχε-διάζουν την πολιτική τους, συζητούν και καταθέτουν προτάσεις.

Εμείς θα μείνουμε θεατές;

Το ΚΕΠΚΑ με το αίσθημα ευθύνης που το διακρίνει στα 15 χρόνια δράσης και λειτουργίας του καταθέτει την πρόταση του για την χάραξη μιας πολιτικής καταναλωτών μέχρι το 2000. Καταθέτει την πρόταση του όχι μόνο προς την κυβέρνηση αλλά και στους καταναλωτές, αυτούς οι οποίοι κατ' εξοχήν θα υποστούν τις συνέπειες της ΟΝΕ. Το κείμενο που θα βρείτε στο τεύχος αυτό είναι ένα κείμενο εργασίας, θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που θα προτείνουμε προς την κυβέρνηση για να υπάρξει μια πολιτική καταναλωτών με στόχους, προοπτική και δράση. Δράση μαζί με τους καταναλωτές και όχι ερήμην των καταναλωτών.

Καλούμε όλους τους καταναλωτές σ' αυτό τον διάλογο και ζητάμε να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους άξονες αυτής της πολιτικής. Είμαστε βέβαιοι ότι το τελικό κείμενο θα είναι πολύ καλύτερο αν περιέχει και τις δικές σας προτάσεις.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς