Καταναλωτικά Βήματα 3/1997199703vimata.jpgΟ ενημερωμένος
καταναλωτής...


Η 15η Μαρτίου έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του καταναλωτή. Η ημέρα αυτή δεν προσφέρεται ασφαλώς για πανηγυρικούς εορτασμούς και ευχολόγια, αλλά για μια αποτίμηση της θέσης του καταναλωτή στην αγορά τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μια και η αγορά έχει αρχίσει να παγκοσμιοποιείται μετά τη γενική συμφωνία εμπορίου (GΑTT).

Σε μια τέτοια λοιπόν, αγορά, η οποία μας ενδιαφέρει άμεσα και κατά το ευρωπαϊκό της μέρος - μια και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της οικονομικής σύγκλισης ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του Μάαστριχτ - ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει όλες εκείνες τις πληροφορίες και γνώσεις που θα του επιτρέπουν να κάνει την ορθή επιλογή τόσο ως προς την ποιότητα και τις τιμές όσο και ως προς άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων, π.χ. διαθεσιμότητα, σέρβις, εγγύηση κ.λπ.

Από τα πράγματα, λοιπόν, αναδεικνύεται ότι το δικαίωμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στις προτεραιότητες των ενώσεων καταναλωτών και ασφαλώς το ΚΕΠΚΑ δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο σ' αυτή την ανεξέλεγκτη και πολλαπλή ροή πληροφοριών προς τον καταναλωτή στο βαθμό μάλιστα που αυτή περιέχει στοιχεία παραπλάνησης του καταναλωτή. Σ' αυτό το τεύχος θα βρείτε δυο σημαντικά θέματα σχετικά με το έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει στην ενημέρωση των καταναλωτών. Το πρώτο αφορά την αποκάλυψη του ΚΕΠΚΑ για τον τρόπο που προωθείται ένα νέο προϊόν στην αγορά (ως γάλα "ψυγείου") και πως προσπαθούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές συνιστώντας να βάλουν μια κονσέρβα στο ψυγείο τους και δεύτερο το άρθρο του κ. Σ. Παππά (μέχρι πρότινος διευθυντή της γενικής διεύθυνσης καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα: Ο ιδανικός καταναλωτής τον μέλλοντος είναι ο "εκπαιδευμένος" καταναλωτής. Αν κατανοήσουμε όλοι μας - κράτος, καταναλωτές, ενώσεις καταναλωτών - αυτή την μεγάλη αλήθεια τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το πραγματικά υψηλό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή στη χώρα μας.

Το ΚΕΠΚΑ, στο βαθμό που του επιτρέπει η δυναμική του, έχει κάνει και προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί περισσότερα για την ενημέρωση του καταναλωτή. Για να πετύχει, όμως, σ' αυτό το στόχο χρειάζεται τη βοήθεια, τη συμπαράσταση και την ενεργό συμμετοχή όλων των καταναλωτών. Ενημερώστε μας για να σας ενημερώσουμε.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς