Καταναλωτικά Βήματα 1/1998199801vimata.jpgΒιολογικά Προϊόντα


Πολλοί λένε ότι η χημική γεωργία έχει αποτύχει στους στόχους της και το μέλλον βρίσκεται στη βιολογική γεωργία. Άλλοι, ότι το πρόβλημα διατροφής των δισεκατο-μυρίων κατοίκων του πλανήτη μας δεν μπορεί να δια-τραφεί με τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας και έτσι μιλούν για "αναγκαίο κακό" όταν αναφέρονται στην χημική γεωργία.

Ανεξάρτητα με την άποψη που ο καθένας μας αποδέχεται ως ορθή, ένα είναι βέβαιο: ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το μοντέλο της χημικής γεωργίας φαίνεται ν' απορρίπτεται και από τους ίδιους τους γεωργούς! Πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι μόνο σε μια δεκαετία (1985-1996) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχουν δεκαπλασιαστεί;

Είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον χώρο της γεωργίας. Το ΚΕΠΚΑ στην προσπάθεια του να ενημερώσει τους καταναλωτές ετοίμασε και σας παρουσιάζει το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, ένα πλήρη οδηγό για τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας. Πιστεύουμε ότι θα σας ενημερώσει και θα σας προβληματίσει. Για το θέμα, όμως, αυτό θα επανέλθουμε στα πλαίσια της καμπάνιας GRΕΕΝ ΡLΑΝ και σας καλούμε να καταθέσετε και εσείς το δικό σας προβληματισμό.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς