Καταναλωτικά Βήματα 1/1997199701vimata.jpgΠρόσκληση
Ετήσιας - Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης


Καλούνται όλα τα τακτικά μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) στην τακτική Γενική Συνέλευ-ση των μελών, που θα γίνει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 1997 και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του ΚΕΠΚΑ, Βασ. Ηρακλείου 40, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. και Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διοικητικός απολογισμός.
3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
4. Εκλογή αντιπροσώπων για Ομοσπονδία.
5. Ερωτήσεις - προτάσεις - συζήτηση.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 1997 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 32 - Ολύμπου).

Η επαναληπτική συνέλευση στο ΕΚΘ θα γίνει οπωσδήποτε και για το λόγο αυτό καλούνται τα μέλη να προσέλθουν γιατί η συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητος όρος για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης.Από το Διοικητικό Συμβούλιο