Καταναλωτικά Βήματα 2-3/1998199802vimata.jpgWww.kepka.org


Ίσως, για τους περισσότερους από τους αναγνώστες μας, ο τίτλος τον σημερινού editorial να φαίνεται ξένος, απόμακρος ή ασύμβατος προς την ελληνική πραγματικότητα.

Www.kepka.org

Η ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕRΝΕΤ), αποτελεί το παράθυρο της επικοινωνίας τον ΚΕ.Π.ΚΑ. με όλους τους καταναλωτές, στην Ελλάδα και σ' όλο τον κόσμο, που είναι συνδεδεμένοι με αυτό. Το βήμα της εισόδου και εξόδου τον προβληματισμού τους για τα σχετικά με την κατανάλωση θέματα που τους απασχολούν.

Σ' ένα κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται, σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται και οργανώνεται ηλεκτρονικά, η εμμονή αποκλειστικά και μόνο στον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας δεν μπορούσε ν' αποτελεί μονόδρομο για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Έτσι, γεννήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα ηλεκτρονική σελίδα για τους καταναλωτές.!...

www.kepka.org

Όλοι εμείς στο ΚΕ.Π.ΚΑ. θεωρούμε ότι η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα προς το μέλλον ένα βήμα προς τους νέους καταναλωτές ένα Βήμα προς το 2.000

  • Δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς
  • να παρακολουθεί τις εξελίξεις και
  • να οδηγεί τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της πληρέστερης και αμεσότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του καταναλωτή.

  • Έτσι, η προστασία του καταναλωτή γίνεται προσιτή, και μέσω της πληροφορικής, και στους έλληνες καταναλωτές στους νέους
  • στα παιδιά και τους εφήβους
  • στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • στους επιστήμονες
  • στους κοινωνικούς φορείς
  • σε όλους αυτούς που επικοινωνούν μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων

Σε όλους όσους θα ήθελαν, και δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα, να έχουν άμεση πρόσβαση, και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, σε θέματα που έχουν σχέση με τον καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι η ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί μια πολύ ουσιαστική προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ. σε όλους τους καταναλωτές.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αγκαλιάσετε αυτή την πρωτοβουλία μας και θα μας βοηθήσετε, με τις νποδείξεις και τις προτάσεις σας, ώστε να γίνει άμεσα πιο προσιτή και πιο αποτελεσματική για όλους τους καταναλωτές. Διαβάστε στη μεθεπόμενη σελίδα αυτού τον τεύχους τις δυνατότητες που σας παρέχουμε σήμερα για ενημέρωση και δράση μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας. Επισκεφθείτε τη, στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, ενεργοποιηθείτε.

Συνειδητός καταναλωτής είναι ο ενεργός καταναλωτής.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς