Καταναλωτικά Βήματα 11/2000200005vimata.jpgΠοια Γενική Γραμματεία Καταναλωτή


Όταν το 1997 δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) όλοι πιστεύσαμε ότι μία νέα εποχή άνοιγε στις σχέσεις κράτους και καταναλωτών. Η ίδρυση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή έστω ενός αυτόνομου διοικητικά και πολιτικά φορέα ήταν ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων καταναλωτών προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή και πολιτική ευθύνη για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυσή της μέχρι την αποχώρηση της ορισθείσας Γενικής Γραμματέως κ. Χρ. Παπανικολάου, μπορεί να αξιολογηθεί ως θετική με την έννοια της ύπαρξης σε καθημερινή βάση ενός πολιτικού προσώπου το οποίο καλούνταν να δίνει άμεσες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα λειτουργίας της αγοράς, σε θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και του διαλόγου της κυβέρνησης με τις ενώσεις καταναλωτών. Και αυτό ανεξάρτητα με τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού και ενός αξιοπρεπούς προϋπολογισμού που θα επέτρεπαν να παίξει το ρόλο τον οποίο αρχικώς επιφύλασσε η κυβέρνηση γι' αυτό το όργανο.

Από το Ιανουάριο 2000 που αποχώρησε η προηγούμενη ΓΓΚ κ. Χ. Παπανικολάου για να αναλάβει ως πρόεδρος στο νεοσύστατο Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων η θέση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή παραμένει κενή και δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες -οι οποίες δεν γνωρίζουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα- αναφέρουν ότι υπάρχουν σκέψεις για την κατάργηση της θέσης αυτής.

Όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο η τάση είναι να ενισχύονται πολλαπλώς τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή (ήδη η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτή (SANCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβαθμίστηκε με την προσθήκη δύο ακόμη Διευθύνσεων -στις ήδη υπάρχουσες τέσσερις- και της εκχωρήθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν από άλλες διευθύνσεις) η χώρα μας δεν μπορεί να υποβαθμίζει το τμήμα αυτό της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνο και έχει σχέση με έναν νευραλγικό τομέα, όπως είναι αυτός της προστασίας και ενημέρωσης του καταναλωτή. Η υποβάθμιση αυτή αν συνδυαστεί με την αποχώρηση από την υπηρεσία ικανών και έμπειρων στελεχών και την απογοήτευση αυτών που παραμένουν, την έλλειψη κονδυλίων για τη λειτουργία της γενικής γραμματείας και την μη τοποθέτηση γενικού γραμματέα δείχνει μία συνολική εικόνα εγκατάλειψης της υπηρεσίας αυτής η οποία βέβαια αντανακλάται και πρακτικά στο παρεχόμενο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στη χώρα μας.

Αν θα πρέπει να βαδίσουμε στη μετά-ΟΝΕ εποχή χωρίς ένα θεσμικό όργανο προστασίας του καταναλωτή δεν θα πρέπει κάποιος να μας το πει ξεκάθαρα;
Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς