Καταγγελίες σε γυμναστήρια

Οκτώ Καταναλωτές υπέγραψαν συμβόλαια, με γυμναστήρια της πόλης μας, τριετούς διάρκειας, συνολικής αξίας 11808 ευρώ, τα οποία θα εξοφλούνταν με δόσεις, μέσω πιστωτικών καρτών. Περίπου ένα χρόνο μετά, το γυμναστήριο σταμάτησε να παρέχει στους Καταναλωτές, τις υπηρεσίες τις οποίες είχαν συμφωνήσει.

Παράλληλα, το γυμναστήριο αρνούνταν να επιτρέψει, στους Καταναλωτές, την υπαναχώρηση, απαιτώντας παράλογα ποσά, για ρήτρες ακύρωσης. Οι Καταναλωτές, όμως, συνέχιζαν να πληρώνουν τις δόσεις των πιστωτικών τους καρτών, δηλαδή να πληρώνουν, για υπηρεσίες, που δε λάμβαναν.

Οι Καταναλωτές προσέφυγαν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., με την καθοδήγηση του οποίου υπέβαλαν εξώδικη πρόσκληση - δήλωση - διαμαρτυρία, κατά του γυμναστηρίου. Παράλληλα το ΚΕ.Π.ΚΑ. κοινοποίησε την καταγγελία και την εξώδικη πρόσκληση - δήλωση - διαμαρτυρία, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Τράπεζα, η οποία είχε παράσχει το δικαίωμα έκδοσης πιστωτικών καρτών, στο γυμναστήριο, στον Τραπεζικό Μεσολαβητή και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πιέζοντας να δοθεί λύση, στο πρόβλημα των Καταναλωτών.

Επειδή η επίλυση καθυστερούσε, το ΚΕ.Π.ΚΑ., απηύθυνε 3 επιστολές - παρεμβάσεις, στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης Τράπεζας, με αποτέλεσμα οι Καταναλωτές να απαλλαγούν, από τις δόσεις των πιστωτικών καρτών, από την ημερομηνία, που σταμάτησαν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες στο γυμναστήριο.

 

 


 Δείτε επίσης