Καταναλωτικά Βήματα 1/1996199601vimata.jpgΠωλήσεις
από
απόσταση


Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα της εποχής μας στην προώθηση των πωλήσεων από απόσταση: Δώρα εκατομμυρίων, πολυτελή αυτοκίνητα ή ψευδο-πιστοποιητικά επιτυχίας για δώρα που κέρδισε ο καταναλωτής, αλλά καλείται να πληρώσει το τίμημα τους σε περίπτωση που κάνει το λάθος να συμπληρώσει το όνομα του στο δελτίο παραγγελίας. Τι συμβαίνει με τις πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου; Ως πότε θα υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση; Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο καταναλωτής:
  • Έχει να κάνει με ανώνυμα προϊόντα, χωρίς εγγύηση, χωρίς προδιαγραφές ασφάλειας και φυσικά χωρίς σέρβις μετά την πώληση.
  • Έχει να κάνει με προμηθευτές που τις περισσότερες φορές έχουν για διεύθυνση μια ταχυδρομική θυρίδα στο Μαρούσι.
  • Έχει να κάνει με μια μονόπλευρη και ανεξέλεγκτη πληροφόρηση ως προς τις ιδιότητες και τις δυνατότητες του προϊόντος.
  • Έχει να κάνει με μια ευρείας έκτασης παραπλανητική διαφήμιση με τη μέθοδο των ψευδοπιστοποιητικών επιτυχίας.
  • Έχει να κάνει με μια πρακτική, να κατακρατούνται τα χρήματα του καταναλωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την επιστροφή του προϊόντος.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς σ' αυτό το φαινόμενο μαζικής παραπλάνησης των καταναλωτών. Ήδη το ΚΕΠΚΑ ετοιμάζει τη δική του άμυνα σε όλα τα επίπεδα και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν σύντομα αποτελέσματα, θα πρέπει, όμως, και οι ίδιοι οι καταναλωτές ν' αντιδράσουν και να είναι επιφυλακτικοί ιδιαίτερα:
# σε προϊόντα που δεν γνωρίσουν
# σε δώρα που τους παρέχονται χωρίς εμφανές αντάλλαγμα, και σε κάθε περίπτωση να γνωρίσουν ότι έχουν δικαίωμα να επιστρέφουν το προϊόν που έχουν παραγγείλει μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του χωρίς καμία υποχρέωση και να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν καταβάλει στο ακέραιο.

Τέλος, το Υπουργείο Εμπορίου θα πρέπει να εντείνει τους ελέγχους και να εγγυάται την πιστή εφαρμογή του νόμου.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς