Καταναλωτικά Βήματα 9-10/1998199805vimata.jpgΣτην πρώτη γραμμή


Το κίνημα των καταναλωτών, στα πάνω από τριάντα χρόνια της δράσης του, έδωσε πολλές κρίσιμες μάχες για την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας της ζωής μας. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα το κίνημα των καταναλωτών της Ευρώπης, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση σοβαρών κίνδυνων που απειλούσαν την υγεία μας, ακόμη και την ίδια τη ζωή μας.

  • θα αναφερθώ σε δύο μόνο παραδείγματα: Στους αγώνες για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τη ραδιενέργεια, ιδιαίτερα μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ.
  • Στις, σχετικά πρόσφατες, παρεμβάσεις του για την προστασία μας από την ασθένεια των "τρελών αγελάδων".

Τα τελευταία χρόνια, εντοπίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που απειλούν την υγεία μας από την εκτεταμένη χρήση τοξικών ουσιών στην αγροτική παραγωγή -χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ορμονών- το κίνημα των καταναλωτών της Ευρώπης βρέθηκε για άλλη μια φορά στην πρωτοπορία του αγώνα για τη διάδοση της Οικολογικής Γεωργίας. Το πρόγραμμα Green Ρlan, στο οποίο μετέχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. εντάσσεται στην τελευταία Ευρωπαϊκή καμπάνια για την προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας. Ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, όμως, σημαίνει πρόβλεψη και πρόληψη των κινδύνων.

Οι κίνδυνοι που μας απειλούν από τις εφαρμογές της γενετικής στην παραγωγή των τροφίμων είναι το θέμα της τελευταίας καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών, του γνωστού ΒΕUC, για την οποία μας ενημερώνει, στις σελίδες αυτού του τεύχους ο παλιός μας φίλος Jim Μurray.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς