Καταναλωτικά Βήματα 1-2/2000200001vimata.jpgΠρόσκληση

ετήσιας

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Καλούνται όλα τα τακτικά μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών που θα γίνει τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2000, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 32 - Ολύμπου) όπου θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. και εφορευτικής επιτροπής
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
3. Ερωτήσεις, προτάσεις, συζήτηση
4. Εκλογές για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων Ομοσπονδίας

Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω συνέλευση είναι επαναληπτική της αρχικής συνέλευσης (31.1.2000) και θα γίνει οπωσδήποτε. Η προσέλευση και παρουσία των μελών είναι όρος επιβίωσης του καταναλωτικού κινήματος και τα μέλη καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες της γενικής συνέλευσης.


Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς

Ο γεν. γραμματέας
Γιώργος Καπετανάκης