ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2013

Η δράση μας σε αριθμούς:
 • Δεχτήκαμε 2.451 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
 • Αποστείλαμε 1.644 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με 114 θέματα. 
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 153 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 20 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 91 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.000 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 79 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά επιστολών (εισερχομένων και εξερχόμενων).
 • Διενεργήσαμε 7 έρευνες.
 • Λάβαμε μέρος, σε 24 έρευνες.
 • Κατατέθηκαν 34 ερωτήσεις, στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για θέματα, που έθεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Διαχειριστήκαμε 5.908 παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 278.979,75 ευρώ.
 • Πετύχαμε 786 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (118 τηλεοπτικές, 72 ραδιοφωνικές εκπομπές, 38 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά και 558 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
 • Δεχτήκαμε 11.600 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2013, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι 114: 
"Πράσινοι" Ισχυρισμοί, 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηρόδρομους, Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ, Kόστος πρόσβασης στα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών, Tέλη περιαγωγής, Αγορανομικές διατάξεις, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Ακρυλαμίδιο, Αμοιβές μεσιτών για ενοικίαση σπιτιών, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναγραφή της χώρας προέλευσης στη σήμανση των τροφίμων, Ανάκληση λάμπας από το ΙΚΕΑ, Ανταγωνισμός, Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, Απαγόρευση 4 φθαλικών ενώσεων, Απελευθέρωση και εύρυθμη λειτουργία αγοράς, Αποζημίωση καταναλωτών, Απομίμηση προϊόντων, Αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησής τους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Ασφάλεια προϊόντων και Εποπτεία της Αγοράς, Ασφαλιστικά συμβόλαια, Βασικά έγγραφα πληροφόρησης για επενδυτικά προϊόντα (Β.Ε.Π.), Βασικός τραπεζικός λογαριασμός, Βιώσιμη κινητικότητα, Δημόσιος χαρακτήρας του νερού, Διαδικασία πτώχευσης, Διανομή γεωργικών προϊόντων σε μαθητές, Διασφάλιση της πρόσβασης όλων στα τρόφιμα, Διατλαντικός Διάλογος για το εμπόριο και τις επενδύσεις, Διατροφικοί ισχυρισμοί, Διαφάνεια στη μεταφορά του τραπεζικού λογαριασμού, Διαφήμιση και παιδιά, Δικαιώματα καταναλωτών-επιβατών αεροπορικών εταιρειών, Δικαιώματα καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, Εγγυήσεις, Εγγύηση προϊόντων της Apple, Εκπτώσεις, Ελευθερία και πολυφωνία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ενεργειακή Ετικέτα, Ενεργειακή σήμανση, Ενεργός γήρανση, Ενιαία Αγορά στις τηλεπικοινωνίες, Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, Επενδυτικά προϊόντα, Εργαλεία σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων, Φορτιστές κινητών τηλεφώνων και φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σε καταναλωτές και εμπόρους λιανικής πώλησης, Εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών, Εσωτερική ψηφιακή αγορά, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση για τα υφάσματα και στρώματα κρεβατιών, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση για τα χρώματα και βερνίκια, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση για το ανακυκλωμένο χαρτί, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση για το συστήματα θέρμανσης, Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα (Πράσινη Βίβλος), Ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής ατυχημάτων, Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας, Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα περίθαλψης, Παράδοση δεμάτων ως μοχλός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, Συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding), Ηλεκτρονικό τσιγάρο, Ηλεκτρονικοί λογαριασμοί και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στον ενεργειακό τομέα, Ημερήσια συνιστώμενη δόση (GDA), Ιατρικές κλινικές δοκιμές, Ιατρικές συσκευές και εργαλεία, Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, Ισχυρισμοί υγείας, Καλλυντικά, Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ), Κανόνες οικιακής οικονομίας, Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος, Καταναλωτική πίστη, Κέντρα τεχνητού μαυρίσματος (solarium), Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις πωλήσεις, Κριτήρια διάγνωσης ευάλωτων καταναλωτών, Κώδικας της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των χρηστών διαδικτύου, Λειτουργία αγοράς τις Κυριακές, Λειτουργία αγορών γεωργικών προϊόντων, Λειτουργία ασφαλιστικών εταιριών δια αντιπροσωπεύσεως, Λειτουργία λαϊκών αγορών, Μανιφέστο καταναλωτών για τις ευρωεκλογές, Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, Μπάλες πλυσίματος που υποτίθεται ότι καταργούν τα απορρυπαντικά, Νομικό καθεστώς τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Ολοκλήρωση της ONE, Οπτικοακουστικές υπηρεσίες, Οργανωμένα ταξίδια, Ουδετερότητα διαδικτύου, Περιβαλλοντικές απαιτήσεις, Πρόγραμμα καταναλωτών 2014-2020, Προϊόντα "μαϊμού" στα Σ/Μ Αρβανιτίδη, Πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων, Πρόσβαση των καταναλωτών στα ιατρικά τους δεδομένα, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, Προστασία καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, Προστασία των καταναλωτών στα συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα, Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Σήμανση κρέατος, Σήμανση τροφίμων με βάση το "φωτεινό" σηματοδότη, Συγκρισιμότητα των τελών/ λογαριασμοί πληρωμών, Συλλογικές αγωγές, Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας των καταναλωτών, Συνεργατική ή συμμετοχική κατανάλωση, Συστηματικοί έλεγχοι σε σφάγια για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, Σχολικά κυλικεία, Υπεύθυνη δανειοδότηση, Υπολογισμός δημοτικών τελών με βάση πλασματικά τετραγωνικά μέτρα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, Χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινολογικές ανωμαλίες, Χρηματοδότηση Ενώσεων Καταναλωτών κ.λπ.
Για τα παραπάνω θέματα, έγιναν παρεμβάσεις, σε:
Τοπικό επίπεδο, προς:
 • Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μπουτάρη,
 • Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 3ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα,
 • Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Καπόν Χασδάι,
 • Πρόεδρο Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης, κ. Παντελή Φιλιππίδη,
 • Πρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ., κ. Γεώργιο Αρχοντόπουλο,
 • Πρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων Ε.ΥΔ.ΑΠ., κ. Χρήστο Κιόση.
Εθνικό επίπεδο, προς:
 • Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά,
 • Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Εξωτερικών και Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
 • Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Αλέξη Τσίπρα,
 • Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς., κ. Φώτη Κουβέλη,
 • Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνο Καμμένο,
 • Γενικό Γραμματέα Κ.Κ.Ε., κ. Δημήτρη Κουτσούμπα,
 • Υπουργείο Οικονομικών,
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 • Δήμαρχο Δήμου Αθηναίων, κ. Γιώργο Καμίνη,
 • Συνήγορο του Καταναλωτή, 
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
 • Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
 • Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων,
 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
 • Βουλευτές κομμάτων,
 • Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
 • Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Διαχειριστική Επιτροπή Επικουρικού Κεφαλαίου,
 • Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, κ. Μαρία Καρακλιούμη,
 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,
 • Γενικό Γραμματέα Εμπορίου,
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,
 • Γενικό Χημείο του Κράτους,
 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας,
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων,
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου,
 • Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).
Ευρωπαϊκό επίπεδο, προς:
 • Ευρωβουλευτές,
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 • Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών,
 • Γενική Διεύθυνση Ενέργειας,
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων,
 • Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών,
 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών,
 • Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
 • Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης,
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – B.E.U.C.,
 • Ένωση Καταναλωτών Η.Β. – Which,
 • Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, κ. Άγγελο Αγγελίδη,
 • Γραφείο Συμβούλων Risk and Policy analysis.
Διεθνές επίπεδο, προς:
 • Διεθνή των Καταναλωτών (CI).
Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2013, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Παρατηρητήριο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.) 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.): 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Σ.Κ.Α.: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Ο.Α.Σ.Θ.:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Δέλτα:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Παρανός, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Καλαμαριάς:
  • κ. Γ. Μάνος, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη:
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Νεάπολης-Συκεών:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θέρμης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
 • Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
 • Σωματείο Εργαζόμενων Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών
 • Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών
Ενημέρωση Καταναλωτών – Φορέων
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 91 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τα ακόλουθα θέματα: Αθέμιτοι όροι σε συμβάσεις αεροπορικών εταιριών, Ακρίβεια, Αντηλιακά, Αποκριάτικα είδη, Απολογισμός δράσης του ΚΕ.Π.ΚΑ., Αποφάσεις Ειρηνοδικείου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ασφάλεια οπτικών ειδών, Ασφάλεια πασχαλινών ειδών, Διακοπές και διαμονή, Διακοπές και κίνδυνοι, Διατροφικά σκάνδαλα: Κρέας αλόγου, Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών συγκοινωνιών και υπεραστικών λεωφορείων, Εκπτώσεις, Ινστιτούτα αδυνατίσματος, Καλοκαίρι και διακοπές, Καλοκαίρι και τροφοδηλητηριάσεις, Καταγγελίες για τον τουρισμό, Καταναλωτές και οικονομική κρίση, Κατάσχεση ή συμψηφισμός καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς τις Τράπεζες, Κόστος περιαγωγής στην Ε.Ε., Μήνας Ενιαίας Αγοράς: Μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Νέες τιμές στα κυλικεία, Οργανωμένα ταξίδια, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων, Παγωτά, Παιδικά παιχνίδια, Πανελλαδική Έρευνα: «Πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο», Παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών, Πασχαλινό τραπέζι, Πετρέλαιο θέρμανσης, Προστασία από διαρρήκτες, Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Πυροτεχνήματα, Σαρακοστιανά, Σήμανση χώρας προέλευσης στα τρόφιμα, Σολάριουμ, Συμβουλές για τους φοιτητές, Συμβουλές για ταξίδι με Ι.Χ., Σχολικά είδη, Σχολικά κυλικεία, Τατουάζ από μαύρη χέννα, Τελευταία έξοδος του καλοκαιριού, Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, Χριστουγεννιάτικα στολίδια, Χριστουγεννιάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικο δέντρο, Χριστουγεννιάτικο τραπέζι κ.λπ.
Διατηρούμε λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, όπου δημοσιεύουμε όλα τα δελτία τύπου μας. Στους λογαριασμούς αυτούς, δεχόμαστε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών, κυρίως, μη μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους οποίους δίνουμε βασικές συμβουλές και πληροφορίες. Επίσης, δημοσιεύουμε, συχνά, καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Facebook και στο Twitter, στο τέλος του 2013, ανέρχονταν, σε περισσότερους, από 15.000.
Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2013, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 118 τηλεοπτικές και σε 72 ραδιοφωνικές εκπομπές και έδωσαν 38 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 558 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας. Σύνολο: 786 Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.
Πολλές ιστοσελίδες ανάρτησαν σύνδεσμο, με την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τον αριθμό αυτών των ιστοσελίδων. Αποστείλαμε πρόσκληση συνεργασίας, σε διάφορα blogs, τα οποία αποδέχτηκαν να αναδημοσιεύουν δελτία τύπου και νέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Έτσι, έχουμε σταθερή συνεργασία, με περισσότερα από 60 blogs.
Ενημερωτικές εκστρατείες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε χρόνο, υλοποιεί κάποιες συγκεκριμένες εκστρατείες, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα δικαιώματά μας, σε διαφορετικές περιόδους της χρονιάς και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, το 2013, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκστρατείες: Αποκριές, Καθαρή Δευτέρα-Σαρακοστή, Πάσχα, Καλοκαίρι, Νέα σχολική χρονιά, Φθινόπωρο, Χριστούγεννα, Εκπτώσεις, Δημόσιος χαρακτήρας νερού, Προέλευση τροφίμων, Μήνας Ενιαίας Αγοράς (Μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη), Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων, Πράσινες συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο και Upcycle it=Επαναχρησιμοποίησέ το. 
Όλες οι παραπάνω εκστρατείες είχαν μεγάλη κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ανακοινώνονταν, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στους λογαριασμούς μας, στο Facebook και στο Twitter. Έτσι, καταφέρναμε να ενημερώνουμε, πέρα από τα μέλη μας και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, που δεν είναι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η έκδοση του περιοδικού γίνεται, με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους.
Το 2011 ενημερωθήκαμε, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας των ΕΛ.ΤΑ., ότι δε δικαιούμαστε, πλέον, επιδότηση διακίνησης τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015). Έτσι, το κόστος αποστολής, ανά περιοδικό, τετραπλασιάστηκε. Προκειμένου να κρατήσουμε τα έξοδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. χαμηλά, εγκαινιάσαμε την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι πολλά. Συγκεκριμένα:
 • Έκδοση έγχρωμου περιοδικού (γεγονός, που δεν μας επέτρεπαν τα οικονομικά μας, μέχρι τώρα),
 • Άμεση αποστολή, με email, προς όλα τα μέλη,
 • Καθόλου χαρτί και χημικά εκτύπωσης, οπότε το περιοδικό μας έγινε πιο φιλικό, προς το περιβάλλον.
Ζητήσαμε, από όλα τα μέλη μας, να ενισχύσουν την προσπάθεια, που κάνουμε να κρατήσουμε τα λειτουργικά έξοδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. χαμηλά, σε μια περίοδο κρίσης και είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση. Ωστόσο, σκοπεύουμε να διατηρήσουμε την έντυπη έκδοση του περιοδικού, για όσα μέλη μας δεν έχουν πρόσβαση στο internet και δε μπορούν να διαβάσουν την ηλεκτρονική έκδοση, για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούμε και μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Έτσι, 2.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε δίμηνο, στα μέλη μας που δεν έχουν πρόσβαση στο internet, ενώ 6.000 ηλεκτρονικά αντίτυπα διανέμονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος), σε καταναλωτές, που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. καθώς και σε φορείς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Με τα άρθρα του περιοδικού μας, ενημερώσαμε, για τη σήμανση των απορρυπαντικών, τα ενεργειακά ποτά, τους έξυπνους μετρητές ενέργειας, τις «πράσινες» μετακινήσεις και διακοπές, το «πράσινο» γραφείο, το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, τις ηλεκτρικές συσκευές και την ενεργειακή ετικέτα και δώσαμε οδηγίες, για την οικολογική χρήση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, τα φρούτα και λαχανικά εποχής και περιοχής, τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, τη μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, την ανακύκλωση, την επιδιόρθωση, την επαναχρησιμοποίηση κ.λπ.
Διάλογος με τους Φορείς
Κατά τη διάρκεια του 2013, συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τους:
 • κ. Viviane Reding, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • κ. Γεώργιο Παπαστάμκο, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 • κ. Νίκο Χρυσόγελο, Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων,
 • κ. Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 • κ. Θεόδωρο Καράογλου, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης,
 • κ. Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
 • κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
 • κ. Μαριλίζα Καλέση, Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης,
 • κ. Jacek Krawczyk, Πρόεδρο της Ομάδας «Εργοδότες » της Ε.Ο.Κ.Ε.,
 • κ. Γεώργιο Ντάση, Πρόεδρο της Ομάδας «Εργαζόμενοι» της Ε.Ο.Κ.Ε. και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Εργασίας - ΙΝ.Ε της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος – Γ.Σ.Ε.Ε. και της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
 • κ. Luca Jahier, Πρόεδρο της Ομάδας «Διάφορες Δραστηριότητες» της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Adriane Rodert, Αντιπροέδρο της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ε. Ο.Κ.Ε.,
 • κ. Δήμητρα Ρετσινά-Φωτεινίδου, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
 • κ. Παντελή Δούμα, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
 • κ. Νικολέτα Στεργιοπούλου, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κατά τη διάρκεια του 2013, συνεχίσαμε τη διαρκή αναμόρφωση της δομής της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών, για πιο άμεση πρόσβαση και, φυσικά, ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 1.750 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα.
Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συντέλεσαν, στην υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, η οποία ξεπέρασε, κατά μέσο όρο, τις 11.600 επισκέψεις, μηνιαίως και με τάσεις διαρκώς αυξανόμενες.
Έρευνες
Το 2013, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται η εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου δέντρου, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τις «πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο, τις επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες καταναλωτές και για τη χρήση των έξυπνων κινητών, στην Ελλάδα.
Συμμετοχή μας σε έρευνες – μελέτες – ερωτηματολόγια
Στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μας δραστηριοτήτων, λάβαμε μέρος, σε αρκετές έρευνες και μελέτες, για να καταγραφεί και να αναδειχθεί η άποψη των καταναλωτών. Η εμπειρία, που αποκομίσαμε, από αυτή μας τη δραστηριότητα, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως, αλλά όχι μόνο, αναθέτει, σε κάποια γραφεία μελετών, ή Πανεπιστήμια, τα οποία πληρώνει, αδρά, να διερευνήσουν κάποιο θέμα, σχετικό με τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, τους δίνει και έναν κατάλογο, με τις ενεργές και σοβαρές Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη. Τα γραφεία στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, στις Ενώσεις, το οποίο πρέπει και να απαντήσουν. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι τεράστια, πολύ σύνθετα και αρκετές φορές ακόμα και δυσνόητα. Λάβαμε ερωτηματολόγια ακόμα και 80 σελίδων, με τεχνικούς όρους, νομική ορολογία κ.λπ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος, σε 25 έρευνες. Η συμμετοχή μας, στην παραπάνω δραστηριότητα, απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας και των ανθρώπινων πόρων μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να απαντούμε, σε τέτοια ερωτηματολόγια, για να ακούγονται οι απόψεις και προβληματισμοί των καταναλωτών.
Υποδομές
Στο δυναμικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανήκουν πλέον οι δύο εθελόντριες, που μας βοηθούν, σε τακτική βάση. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η κ. Μαργαρίτα Πιτσιούνη μας βοηθάει, στην εξυπηρέτηση των καταγγελιών και κάθε Παρασκευή, η κ. Ανδρονίκη Χαρίτωνος.
Αντικαταστήσαμε τον κεντρικό υπολογιστή του δικτύου (server), με νέο υπερσύγχρονο υπολογιστή. Με αναβάθμιση του παλιού, δημιουργήσαμε μια, επιπλέον, πλήρη θέση εργασίας, για τους τακτικούς εθελοντές μας. Επιπλέον αντικαταστήσαμε το φωτοτυπικό, με ένα αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας. Αντικαταστήσαμε τον υπολογιστή της γραμματειακής υποστήριξης με νέο υπερσύγχρονο υπολογιστή. Αναβαθμίσαμε τη σύνδεσή μας, στο διαδίκτυο, προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή λειτουργία όλου του δικτύου. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ημερίδων και ενημερωτικών δράσεων, αντικαταστήσαμε το βιντεοπροβολέα και το φορητό υπολογιστή, που είχαμε, με νέα και υπερσύγχρονα μηχανήματα. Επιπλέον, εγκαταστήσαμε ηλεκτρική οθόνη, στον τοίχο των γραφείων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και αντικαταστήσαμε την παλιά φορητή οθόνη, με νεότερη.
Φέτος, συνεχίσαμε την προσπάθεια, για μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης μη μελών. Η προσπάθεια εξυπηρέτησης μη μελών, που κατεβάλλαμε, χρόνια τώρα, είχε, ως στόχο την εγγραφή τους, ώστε να διευρύνουμε την οικογένεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυστυχώς, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Δραστηριοποίηση Βουλευτών 
Κατά τη διάρκεια του 2013, ευρωβουλευτές και βουλευτές, κατόπιν ενημέρωσης και διαλόγου, με το ΚΕ.Π.ΚΑ., δραστηριοποιήθηκαν, με στόχο να εισακουστούν οι ανησυχίες και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και το Καταναλωτικό Κίνημα. Αποτέλεσμα ήταν να κατατεθούν, από 19 Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, 15 ερωτήσεις, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εκπαίδευση
Στις παρακάτω εκδηλώσεις, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, είτε ως ομιλητής, είτε ως συντελεστής, ανέλυσε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τα αιτήματα των καταναλωτών και ενημέρωσε τους καταναλωτές, που τις παρακολούθησαν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Συνολικά, το 2013, εκπαιδεύσαμε πάνω από 2.000 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές. 
Ειδικές δράσεις
Κάποια θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε το ΚΕ.Π.ΚΑ., απαίτησαν πολύ χρόνο και επανειλημμένες γραπτές παρεμβάσεις, προς πολλούς φορείς. Τα θέματα αυτά είναι:
 • "Πράσινοι" Ισχυρισμοί
 • 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηρόδρομους
 • Kόστος πρόσβασης στα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών
 • Tέλη περιαγωγής
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
 • Ακρυλαμίδιο 
 • Αναγραφή της χώρας προέλευσης, στη σήμανση των τροφίμων.  
 • Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
 • Απελευθέρωση και εύρυθμη λειτουργία αγοράς
 • Αποζημίωση καταναλωτών
 • Απομίμηση προϊόντων 
 • Ασφάλεια προϊόντων και Εποπτεία της Αγοράς
 • Βασικός τραπεζικός λογαριασμός
 • Δημόσιος χαρακτήρας του νερού
 • Διαδικασία πτώχευσης
 • Διασφάλιση της πρόσβασης όλων στα τρόφιμα
 • Διαφάνεια στη μεταφορά του τραπεζικού λογαριασμού
 • Διαφήμιση και παιδιά 
 • Δικαιώματα καταναλωτών επιβατών αεροπορικών εταιρειών
 • Δικαιώματα καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας 
 • Εγγύηση προϊόντων της Apple
 • Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
 • Ενεργειακή ετικέτα 
 • Ενεργειακή σήμανση 
 • Ενεργός γήρανση
 • Ενιαία Αγορά στις τηλεπικοινωνίες
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων
 • Επενδυτικά προϊόντα
 • Εργαλεία σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • Εσωτερική ψσ Στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα (Πράσινη Βίβλος)
 • Ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής ατυχημάτων
 • Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας
 • Η παράδοση δεμάτων ως μοχλός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε.
 • Ηλεκτρονικό τσιγάρο
 • Ημερήσια συνιστώμενη δόση (GDA)
 • Ιατρικές κλινικές δοκιμές
 • Ιατρικές συσκευές και εργαλεία
 • Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ισχυρισμοί υγείας 
 • Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ)
 • Κανόνες οικιακής οικονομίας
 • Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών
 • Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος
 • Καταναλωτική πίστη
 • Κέντρα τεχνητού μαυρίσματος (solarium) 
 • Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις πωλήσεις 
 • Κριτήρια διάγνωσης ευάλωτων καταναλωτών
 • Κώδικας της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των χρηστών διαδικτύου
 • Λειτουργία ασφαλιστικών εταιριών δια αντιπροσωπεύσεως
 • Λειτουργία λαϊκών αγορών
 • Μανιφέστο καταναλωτών για τις ευρωεκλογές
 • Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 
 • Ολοκλήρωση της ONE 
 • Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
 • Οργανωμένα ταξίδια 
 • Ουδετερότητα διαδικτύου 
 • Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
 • Πρόγραμμα καταναλωτών 2014-2020
 • Προϊόντα "μαϊμού" στα Σ/Μ Αρβανιτίδη
 • Πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων 
 • Πρόσβαση των καταναλωτών στα ιατρικά τους δεδομένα
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
 • Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών 
 • Σήμανση κρέατος 
 • Σήμανση τροφίμων με βάση το "φωτεινό" σηματοδότη
 • Συγκρισιμότητα των τελών/ λογαριασμοί πληρωμών
 • Συλλογικές αγωγές
 • Συνεργατική ή συμμετοχική κατανάλωση
 • Συστηματικοί έλεγχοι για σφάγια με σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια
 • Σχολικά κυλικεία
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Υπεύθυνη δανειοδότηση
 • Υπολογισμός δημοτικών τελών με βάση πλασματικά τετραγωνικά μέτρα από το Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινολογικές ανωμαλίες
 • Χρηματοδότηση ενώσεων καταναλωτών.
Διευθέτηση Καταγγελιών
To 2013, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 5.908 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Μέσα στο 2013, δεχτήκαμε 738 καταγγελίες, 3.388 παράπονα, 1.782 ερωτήματα καταναλωτών. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 5.908 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 24% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 76% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη. Το 88,30% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 86 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ατεκμηρίωτων στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 1 καταγγελία παραπέμφθηκε, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Θεσσαλονίκης και κερδήθηκε, υπέρ του καταναλωτή.
Πιστεύουμε ότι ο απολογισμός μας είναι πλούσιος. Η όλη δράση μας έφερε σημαντικά αποτελέσματα, προς όφελος των καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:
1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 278.979,75 ευρώ. Αναλυτικά από:
Χρέη, που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 159.907,43 ευρώ,
Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 52.553,48 ευρώ,
Αποζημίωση, για ελαττωματικά προϊόντα: 30.349,64 ευρώ,
Επιστροφές, από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 6.742,98 ευρώ,
Αποζημίωση από ΔΕΗ: 6.600 ευρώ,
Επιστροφές, από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές: 5.000 ευρώ,
Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 3.672,48,
Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.409,78 ευρώ,
Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 3.104,08 ευρώ,
Αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών: 2.969,76 ευρώ,
Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 2.770 ευρώ
Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 848,76 ευρώ,
Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 454 ευρώ,
Επιστροφή, από νοσήλια: 337,36 ευρώ και
Αποζημιώσεις, από ΕΠΑ: 260 ευρώ
2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας: 
Περισσότεροι, από 1.390 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter. 
176 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι αυτοί παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό και αιτήσεις, για τις τράπεζες, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία. 
113 καταναλωτές κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους. 
113 καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. και προετοιμάστηκαν οι προτάσεις, προς τις τράπεζες. 
98 φάκελοι απεστάλησαν, προς τις τράπεζες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε φάκελος αφορά ένα ή και περισσότερους καταναλωτές (οικογένεια), 1 έως και 13 τράπεζες, 1 έως και 77 χρηματοδοτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι 98 φάκελοι, που απεστάλησαν, στις τράπεζες, αντιστοιχούν, σε 426 σχέδια ρύθμισης οφειλών. 
Εκδόθηκαν 208 βεβαιώσεις αποτυχίας.
3. Επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, στην εταιρεία Diamont Α.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, κατά την προώθηση και διάθεση του προϊόντος «απωθητικό εντόμων και τρωκτικών: Insect repeller». 
4. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 15.000 ευρώ στην εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, κατά την προώθηση και διάθεση της συσκευής απομάκρυνσης επιβλαβών ζώων: «Pest reject».
5. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 65.000 ευρώ, στην εταιρεία Diamant Α.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για την μπάλα πλυσίματος ρούχων «Lara excel wash ball».
6. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 35.000 ευρώ, στην εταιρεία Βασιλική και Μαρίνα Γ. Βασιληά Ε.Π.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τη μπάλα πλυσίματος ρούχων «Ecoball».
7. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 15.000 ευρώ, στην εταιρεία Act Sweden Οικολογικά Προϊόντα Α.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τη μπάλα πλυσίματος ρούχων «Magic ball».
8. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 15.000 ευρώ, στην εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για την μπάλα πλυσίματος ρούχων «Eco genie ball».
9. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 10.000 ευρώ, στην εταιρεία Μαργιώλος Ε. Γεώργιος Primato. για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τη μπάλα πλυσίματος ρούχων «Primato».
10. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 10.000 ευρώ, στην εταιρεία Βέλλος ΑΘ. – Φωτίου Μαρ. Ο.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τη μπάλα πλυσίματος ρούχων «Clean ballz super».
11. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 3.000 ευρώ, στην εταιρεία Groupon Greece, για παραπλανητικούς ισχυρισμούς.
12. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 60.000 ευρώ, στην εταιρεία Σωτήριος Σιούλης και Σια Ο.Ε., για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για θεραπευτικές ιδιότητες συσκευής παραγωγής όζοντος.
13. Παραπέμφθηκε, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, επιχείρηση πώλησης ξηρών καρπών, γιατί βρέθηκε σκουλήκι, σε συσκευασία δημητριακών.
14. Τοποθετήθηκε πινακίδα, που υποδεικνύει την κατεύθυνση, προς Θεσσαλονίκη, στην Παλαιά Εθνική Οδό Ασπροβάλτας-Σταυρός, από την Εγνατία Οδός Α.Ε.
15. Αποσύρθηκε, από κάθε σημείο διάθεσης, τεχνητή γλυκαντική ουσία, λόγω παραπλανητικής σήμανσης και επιβλήθηκε, από τον Ε.Φ.Ε.Τ., στην εταιρεία η διόρθωση της σήμανσης, στα νέα προϊόντα. 
16. Αποσύρθηκαν, από τα σημεία διάθεσης, 94 άλμπουμ «Champions League 2012-2013», αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών, γιατί δεν αναγράφονταν, σε αυτά, τα στοιχεία του υπεύθυνου, που έθεσε το προϊόν, σε κυκλοφορία, στην αγορά.
17. Αναγκάστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να δώσει έγγραφες εξηγήσεις, για τον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών τελών, με βάση «πλασματικά» τετραγωνικά μέτρα. 
18. Η Ε.Υ.Α.Θ. επέστρεψε 424,38 ευρώ, σε καταναλώτρια, λόγω ελαττωματικού υδρόμετρου.
19. Η Δ.Ε.Η. επέστρεψε 600 ευρώ, σε καταναλωτή, γιατί είχε χρεώσει το νυχτερινό ρεύμα, ως ημερήσιο. 
20. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχώρησε, στην άρση υποθήκης, σε ακίνητο, για το οποίο είχε εξοφληθεί το δάνειο. 
21. Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων, που καθυστερούσαν, αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης, για χορήγηση επιδότησης αλλαγής συσκευής, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών, για παροχή εξηγήσεων, στους καταναλωτές, από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και για εφαρμογή όρων συμβολαίων.
22. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.
23. Καταναλωτές αποζημιώθηκαν, με το 100% της αξίας των τιμολογίων επισκευής αυτοκινήτου, μετά από ατύχημα, ενώ οι ασφαλιστικές επέμεναν να μειώσουν τα ποσά, λόγω παλαιότητας.
24. Δεκάδες επιχειρήσεις παρέδωσαν τα προϊόντα, που είχαν παραγγείλει και πληρώσει οι καταναλωτές, ενώ, πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., καθυστερούσαν την παράδοση. 
25. Τράπεζες, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σε καταναλωτές, μισθούς και συντάξεις, που είχαν, παράνομα, παρακρατήσει, λόγω οφειλών, από δάνεια των καταναλωτών.
26. Επεστράφησαν, σε καταναλωτές, ή διαγράφτηκαν, από τις Δ.Ο.Υ., ποσά, που αντιστοιχούσαν, στο «χαράτσι» της Χαλκιδικής, που καταργήθηκε, με τους αγώνες του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
27. Εταιρείες αναγκάστηκαν, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να επιστρέψουν μεγάλα ποσά, στους καταναλωτές, λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 
28. Ελέγχθηκε ιστοσελίδα και προϊόντα μεγάλης εταιρείας (πολυεθνικής) καλλυντικών, και διευκρινίστηκε ότι η εταιρεία δε χρησιμοποιούσε νανοτεχνολογία, στα καλλυντικά της, που περιέχουν ασήμι.
29. Αναγκάστηκε ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, Επίτροπος Ενιαίας Αγοράς, να παραδεχτεί ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεσμεύτηκε να το εξαιρέσει, από την Οδηγία, για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, για το νερό, όπου συλλέχθηκαν 1,9 εκατομμύρια υπογραφές, από 28 κράτη-μέλη. 
Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε, κάθε χρόνο, περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Το 2013, 1.292 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2012, παρουσιάζεται μείωση, κατά 36%.
Το ποσό, που εισέρευσε, στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν 39.160 ευρώ, μειωμένο, κατά 52,3%, έναντι του 2012. 
Φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη Οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε, τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές, να εκδίδουμε καλύτερο περιοδικό και πολλά άλλα
Το 2013 είχαμε 288 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 87,15% έγινε μέλος, για να λύσει το πρόβλημά του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2013, ζήτησαν διαγραφή 521 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.
Επίσης, για τη μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, μέσα από τους οποίους απευθύναμε καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
H μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι αν αύριο ή τον άλλο μήνα, θα υπάρχουν χρήματα, για να πληρώσουμε μισθούς, ένσημα, ενοίκιο, τηλέφωνο κ.λπ. Εμείς, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ., από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, δρόμος. 
Η επιλογή μας αυτή μας ανάγκασε να συνεργαστούμε, με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Πρέπει, όμως, τα μέλη, που νοιάζονται, για το ΚΕ.Π.ΚΑ., να γνωρίζουν: Κάθε αρχικό τηλεφώνημα, στο μέλος, για την υπενθύμιση της συνδρομής, κοστίζει 1,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Κάθε επιπλέον τηλεφώνημα χρεώνεται 0,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του Καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., απομένουν, στην καλύτερη περίπτωση, λιγότερα, από 19 ευρώ. 
Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Πανελλαδική δράση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πανελλαδική οργάνωση. Έχει μέλη, από όλη την Ελλάδα. Όμως, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, καλύτερα και τοπικά, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – μια άτυπη ομοσπονδία τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών, 
Για να ενισχύσουμε τη δράση των τοπικών αυτών Ενώσεων., παρέχουμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται, στις Ενώσεις αυτές, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Επιπλέον παρέχουμε πληροφόρηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2013. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει, πλέον, αναγνωριστεί, ως η μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ., που ήταν, εθελοντικά, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των τριών εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και των 2 εθελοντριών, που λειτουργούν, καθημερινά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι οι παραπάνω αγκάλιασαν, με ιδιαίτερη αγάπη, το ΚΕ.Π.ΚΑ. και δεν υπολόγισαν χρόνο και κούραση. Ήταν πάντα δίπλα μας, για να μας στηρίζουν και να μας εμπνέουν.
Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, εδώ και μία δεκαετία, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, καταρχάς, το σχέδιο και μετά την έγκριση, το τελικό κείμενο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.
Για να κατοχυρώσουμε, ακόμη περισσότερο, τη δημοκρατική μας λειτουργία και επειδή τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., που κατοικούν, σε περιοχές, εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, στις εκλογές μας, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας και εισάγαμε την επιστολική ψήφο. Με αυτό τον τρόπο, όσα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., δε μπορούν να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορούν να ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας τη νέα διάταξη του καταστατικού μας. 
Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.
Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.
Προγραμματισμός δράσης έτους 2014
Εφόσον καταφέρουμε να επιβιώσουμε, οικονομικά, το 2014, θα συνεχίσουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του Καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση. 
Πρώτο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και η διασφάλιση του δικαιώματος, στην κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2008, 81 εκατομμύρια πολίτες, στην Ευρώπη, ζούσαν, κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το 2011, ο αριθμός αυξήθηκε, κατά 40 περίπου εκατομμύρια και εκτινάχτηκε, στα 120 εκατομμύρια. Το 2012, εκτιμάται ότι υπήρξε παρόμοια αύξηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει, συνήθως, τα στοιχεία της φτώχειας, με καθυστέρηση πολλών μηνών. Στη χώρα μας, οι φτωχοί ανέρχονται, στο 30% του πληθυσμού. Καθημερινά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέπτονται πολίτες, με μηδαμινό εισόδημα (άνεργοι), ή ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα, δεν έχουν δικαίωμα, στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και πιέζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθούν λύσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος, στη διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αστικές συγκοινωνίες, νερό). Η ακρίβεια και οι αυξήσεις τιμών αυτών των υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, έχουν βάλει, σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να λαμβάνουμε και να πληρώνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ο αποκλεισμός μας, από τις καθολικές υπηρεσίες, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι, δίνουμε μάχες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις αστικές μεταφορές κ.λπ. 
Δεύτερο μέλημά μας είναι να συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Πρέπει να μάθει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. Η συμμετοχή του, σε υπαρκτές, ενεργές, αδέσμευτες και με δημοκρατικές διαδικασίες οργανώσεις, αποτελεί τη μοναδική λύση. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., που ίσως είναι η μοναδική μεγάλη ελληνική Ένωση Καταναλωτών, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ακόμα πιο μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Τρίτο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρέμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. 
Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβασή μας, στη δημιουργία, ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. 
Αντιδρούμε, σε διεθνές επίπεδο, στην επικράτηση του μοντέλου, για τη λειτουργία της αγοράς, που πρεσβεύει τη Σχολή του Σικάγο, ενός μοντέλου ασυδοσίας, αμφισβήτησης δικαιωμάτων, θεοποίησης του κέρδους. Οι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς ισχυρίζονται ότι όλα τα προϊόντα και όλες οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν, από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Υποστηρίζουμε το μοντέλο αγοράς, που εφαρμόζονταν, για δεκαετίες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση και στο οποίο, η αγορά ρυθμιζόταν και ελεγχόταν, αλλά δεν αμφισβητούνταν η οικονομική ελευθερία των πολιτών και των επιχειρήσεων, δεν ποινικοποιούνταν το λογικό κέρδος, δεν αμφισβητούνταν το δικαίωμα, στην ιδιοκτησία. Η αγορά λειτουργούσε βασισμένη, στο δίπολο προσφορά και ζήτηση, αλλά αυτό το δίπολο ελέγχονταν και ρυθμίζονταν από τα κράτη, από τις κυβερνήσεις. Γιατί; Γιατί η Ευρώπη, πάντοτε, παραδεχόταν ότι η πλευρά της ζήτησης, δηλαδή οι καταναλωτές αποτελούν το αδύναμο μέρος μιας συναλλαγής, σε αντίθεση, με την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή των προμηθευτών.
Σήμερα, τα δύο αυτά μοντέλα λειτουργίας της αγοράς συνεχίζουν να ανταγωνίζονται, μεταξύ τους, για το ποιο θα κυριαρχήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δυστυχώς, η Ευρώπη, πλέον, έχει μετακινηθεί προς το μοντέλο της Σχολής του Σικάγο, απομακρυνόμενη, από την κουλτούρα της και παρασυρμένη, από ένα θολό όραμα ότι η ελεύθερη αγορά παράγει πλούτο και ανάπτυξη. Και ναι, αυτό συνέβαινε, για ένα χρονικό διάστημα. Όμως, η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση απέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος είναι ο λιγότερα ρυθμιζόμενος τομέας, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη νομοθεσίας και κυρώσεων, δημιούργησε την οικονομική κρίση, την οποία, σήμερα, εμείς οι καταναλωτές καλούμαστε να πληρώσουμε. Η παγκόσμια οικονομική κρίση απέδειξε ότι όταν η αγορά αφήνεται, στην αυτό-ρύθμιση, ο πλούτος και η ανάπτυξη, που παράγονται, συγκεντρώνονται στους λίγους πλούσιους και ισχυρούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, δεν απολαμβάνει αυτών των ωφελειών. Τελικά, η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι, στην ελεύθερη αγορά, τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι ζημίες κοινωνικοποιούνται.
Διεκδικούμε μια Ευρώπη, με κέντρο τον άνθρωπο.
Ταυτόχρονα, διεκδικούμε μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών, η οποία θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας και θα εμπεδώνει τη συμμετοχική δημοκρατία. Η Κοινωνία των Πολιτών, που εκφράζεται μέσα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αναπληρώνει το έλλειμμα, στην άμεση δημοκρατία, το οποίο προκύπτει, από το μεγάλωμα των διοικητικών περιφερειών και την απομάκρυνση των Κέντρων Λήψης Αποφάσεων, από τον Πολίτη. Η Κοινωνία των Πολιτών μας δίνει την ευκαιρία της καθημερινής συμμετοχής, στα όσα επιθυμούν να κάνουν κάποιοι άλλοι, για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει την ευκαιρία της συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων, που λαμβάνονται, για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανατρέπουμε όσα κάποιοι σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει την ευκαιρία να εκφραζόμαστε, καθημερινά και όχι μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, στις εκλογές.
Το 2014 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: 
Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι