Βιώσιμη χρηματοδότηση

con11Οι όροι βιώσιμη χρηματοδότηση και βιώσιμα χρηματοοικονομικά σημαίνουν ότι λαμβάνονται υπόψη το περιβάλλον, η κοινωνία και η εταιρική διακυβέρνηση (κριτήρια ESG-Environmentall, Social, corporate Governance), όταν λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις, στον χρηματοοικονομικό τομέα. Το κριτήριό για το περιβάλλον αναφέρεται την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία κ.λπ. Το κριτήριο για την κοινωνία αναφέρεται σε θέματα ανισοτήτων, αποκλεισμού, εργασιακών σχέσεων, ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.λπ. Το κριτήριο της εταιρικής διακυβέρνησης, αφορά και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, περιλαμβάνει τις δομές διοίκησης, τις σχέσεις με τους εργαζόμενους κ.λπ. και παίζει σημαντικό ρόλο στο να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, όταν λαμβάνονται οι εταιρικές αποφάσεις.

Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώσιμη χρηματοδότηση σημαίνει η χρηματοδότηση που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαστάσεις της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η πολιτική αυτή στοχεύει να υποστηρίζει την Πράσινη Συμφωνία.

Σήμερα, οι καταναλωτές δεν έχουν συνειδητοποιήσει, ακόμα, ότι μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και να καθοδηγήσουν την αγορά με τις χρηματοοικονομικές επιλογές τους.
Για τους περισσότερους καταναλωτές, οι τράπεζες είναι σημεία μιας στάσης, για τη διαχείριση των οικονομικών τους. Λαμβάνουν τη μισθοδοσία τους και άλλες πληρωμές και επιδόματα στους λογαριασμούς τους, αποταμιεύουν χρήματα, επενδύουν για τη συνταξιοδότησή τους, παίρνουν δάνεια, αγοράζουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και πολλά άλλα, μέσα από την τράπεζά τους. Αυτό σημαίνει ότι τρισεκατομμύρια ευρώ περνούν, από τις τράπεζες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με μελέτη της BEUC, το 2015 τα νοικοκυριά στην Ευρώπη, είχαν πάνω από 10 τρισεκατομμύρια, σε καταθέσεις. Αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν, για πρωτοβουλίες, που έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία, ώστε να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παρόλη την επείγουσα κατάσταση με την κλιματική αλλαγή και τις προσπάθειες να διοχετευθούν οι πόροι στη βιώσιμη χρηματοδότηση, η μεγάλη πλειοψηφία των τραπεζών συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτά τα τρισεκατομμύρια για να επενδύει και να χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εκλύουν ρύπους, χρηματοδοτεί ακόμα και τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.
Για παράδειγμα στη Σουηδία, οι εφτά μεγάλες τράπεζες επενδύουν τα διπλάσια χρήματα στην παραγωγή ενέργειας, από ορυκτά καύσιμα, από ότι στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για κάθε 100 λεπτά της σουηδικής κορώνας που επενδύουν και χρηματοδοτούν οι Σουηδικές τράπεζες, στον τομέα τις ενέργεια, τα 64 πηγαίνουν στην ενέργεια από ορυκτά καύσιμα και μόνο τα 36, στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Συνολικά, οι τράπεζες επενδύουν 44,2 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, στην ενέργεια από ορυκτά καύσιμα και μόλις 9,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Πολλοί καταναλωτές θα ήθελαν τα χρήματά τους να συνεισφέρουν στο χτίσιμο πιο πράσινων, πιο έντιμων, πιο ανοιχτών κοινωνιών, υποστηρίζοντας δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όμως, προς το παρόν, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν καταθέτουν επαρκείς απολογισμούς, για την περιβαλλοντική τους στρατηγική και για τους τομείς που επενδύουν. Έτσι, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα συνεχίζουν να παρέχουν αναξιόπιστη πληροφόρηση, όταν οι καταναλωτές κάνουν μια επένδυση ή αγοράζουν μια ασφάλεια ζωής, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις των καταναλωτών, για βιώσιμη ανάπτυξη, Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές, χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί να συμβάλλουν, σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε ζημιές στο περιβάλλον και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, για να το αποφύγουν.

Απαιτείται λοιπόν, σήμανση των βιώσιμων χρηματοδοτικών προϊόντων, που θα πληρεί συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια. Επίσης, απαιτείτα, εκπαίδευση των εργαζόμενων σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ώστε να προτείνουν καθαρά βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

 


 Δείτε επίσης

Χρηματοοικονομικά