Αρχείο Ερευνών

2015: Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η εταιρία ερευνών και επικοινωνίας TOTHEPOINT έδωσαν σήμερα, συνέντευξη τύπου, για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έρευνας, με θέμα: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές». Στην έρευνα, συμμετείχαν 752 καταναλωτές, από το Νομό Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2015. 
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι:
1. 85,1% των καταναλωτών έχουν μειώσει, γενικά την κατανάλωση, τον τελευταίο χρόνο.
2. Από αυτούς, που δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση, 70,5% μείωσε τις αγορές ένδυσης – υπόδησης, το 54,6% τη διασκέδαση, το 43,1% την αγορά τροφίμων, το 41,5% τις διακοπές, το 26,2% τη θέρμανση, το 22,6% το ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, το 20,9% τις μετακινήσεις, το 20,6% τα καλλυντικά, το 15,8% τα είδη καθαριότητας σπιτιού, το 14,2% τον οικιακό εξοπλισμό, το 12,8% την υγεία, το 12,4% τα είδη προσωπικής υγιεινής και το 10,1% την εκπαίδευση. 
Η σύγκριση με το 2014 είναι η παρακάτω:
 • Το 2014, 91,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν μειώσει, γενικά, την κατανάλωση. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε, στο 85,1%.
 • Το 2014, 79% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ένδυση-υπόδηση. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 70,5%.
 • Το 2014, 61,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διασκέδαση. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 54,6%.
 • Το 2014, 55,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για τρόφιμα. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 43,1%.
 • Το 2014, 37,4% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για μετακινήσεις. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 20,9%.
 • Το 2014, 49,4% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για θέρμανση. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 26,2%.
 • Το 2014, 47,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διακοπές. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 41,5%.
 • Το 2014, 38,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 22,6%.
 • Το 2014, 26,7% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη καθαριότητας σπιτιού. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 15,8%.
 • Το 2014, 25,7% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη προσωπικής υγιεινής. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 12,4%.
 • Το 2014, 28,9% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για καλλυντικά. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 20,6%.
 • Το 2014, 27,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για οικιακό εξοπλισμό. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 14,2%.
 • Το 2014, 22,5% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για υγεία. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 12,8%.
 • Το 2014, 19,7% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για εκπαίδευση. Το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 10,1%.
3. Οι καταναλωτές, σε ποσοστό 37,7% χρησιμοποιούν την τιμή, ως πρώτο κριτήριο, για τις αγορές τροφίμων ενώ το 2014 το ποσοστό ήταν 39,1%. Το κριτήριο της ποιότητας το 2015 εκτινάχτηκε από 8,1% σε 32,6% περνώντας από την τρίτη θέση στη δεύτερη θέση.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας είναι διαθέσιμο, εδώ.