Αρχείο Ερευνών

2009: 13ος Μισθός

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, όπως κάθε χρόνο, διεξήγαγε έρευνα, για το 13ο μισθό. Η έρευνα διεξήχθη, από τις 11 Νοεμβρίου 2009 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2009. Απαντήθηκαν 820 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 354 τηλεφωνικά και προσωπικές συνεντεύξεις και 466 μέσω internet. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος, με τον οποίο οι Έλληνες Καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέψουν το δώρο των Χριστουγέννων.
Κατηγορίες έως 1000 1000-2000 πάνω από 2000 Συνολικά
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

 

Ένδυση - Υπόδηση

7,09 8,45 9,89 8,46 9,75 7,65 8,52 8,06

 

Διατροφή 18,62 17,60 13,90 10,92 10,44 9,43 15,61 10,94

 

Διασκέδαση 4,43 6,83 6,41 5,41 7,36 5,95 5,33 5,84

 

Σχολεία Παιδιών 3,79 1,33 4,68 4,23 6,56 5,48 4,72 4,52

 

Κάρτες - Δάνεια 21,35 23,49 19,74 24,44 14,55 18,90 19,97 21,61

 

Θέρμανση 17,34 10,05 8,32 8,27 6,71 5,15 12,43 6,94

 

Δώρα 10,70 10,79 15,10 10,87 14,74 10,66 13,01 10,76

 

Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση 1,00 1,64 1,24 1,60 1,69 1,89 1,22 1,75

 

Τυχερά παιχνίδια 0,46 0,79 0,89 0,56 0,70 0,72 0,55 0,67

 

Αγορά οικιακών συσκευών 2,11 2,05 3,24 1,85 3,24 2,24 2,53 2,06

 

Ταξίδια 6,38 3,27 7,91 4,94 12,37 14,21 7,59 9,30

 

Αποταμίευση 6,73 8,17 8,67 11,32 11,90 12,31 8,52 11,45

 

Άλλο 0,00 5,54 0,00 7,13 0,00 5,41 0,00 6,10

 

 

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, στην κατανομή του 13ου μισθού:

  • Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού, για τη αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, κατά 2 περίπου μονάδες. Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί, στην περσινή αύξηση, που ήταν 5,31 μονάδες.
  • Το ποσοστό αποταμίευσης αυξήθηκε κατά 2,93 μονάδες και επανήλθε στα επίπεδα του 2007.
  • Τα ποσοστά, για την ένδυση υπόδηση, τη διασκέδαση, τα σχολεία των παιδιών, τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα τυχερά παιχνίδια, την αγορά οικιακών συσκευών κινούνται περίπου, στα περυσινά επίπεδα, με ανεπαίσθητες αυξήσεις και μειώσεις.
  • Το ποσοστό, για τη θέρμανση, μειώθηκε, κατά 5,49 μονάδες.
  • Παρατηρείται μείωση των εξόδων διατροφής, κατά 4,67 μονάδες. 
  • Τα έξοδα, για τα δώρα παρουσιάζουν πτώση, κατά 2,25 μονάδες, η οποία πρέπει να προστεθεί στην περσινή μείωση, κατά 10 μονάδες.
  • Τα έξοδα, για ταξίδια αυξάνονται, κατά 1,71 μονάδες.
  • Το 6,10% του 13ου μισθού θα ξοδευτεί, για άλλες δαπάνες, όπως πληρωμή τελών αυτοκινήτου, έκτακτων εισφορών, φαρμάκων κ.λπ.


Παρατηρούμε ότι ο μισός περίπου 13ος μισθός θα ξοδευτεί, σε ανελαστικές δαπάνες (διατροφή, δίδακτρα, θέρμανση, χρέη προς τράπεζες, χρέη προς το δημόσιο και λογαριασμούς, υπηρεσιών).