Αρχείο Ερευνών

2008: 13ος Μισθός

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, όπως κάθε χρόνο, διεξήγαγε έρευνα, για το 13ο μισθό. Η έρευνα διεξήχθη, από τις 20 Νοεμβρίου 2008 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2008. Απαντήθηκαν 836 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 512 τηλεφωνικά και προσωπικές συνεντεύξεις και 324 μέσω internet. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος, με τον οποίο οι Έλληνες Καταναλωτές ξοδεύουν το δώρο των Χριστουγέννων.
Κατηγορίες έως 1000 1000-2000 πάνω από 2000 Συνολικά
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Ένδυση - Υπόδηση 8,23 7,09 8,92 9,89 9,55 9,75 8,86 8,52
Διατροφή 18,14 18,62 20,51 13,90 11,65 10,44 17,13 15,61
Διασκέδαση 4,49 4,43 4,43 6,41 4,58 7,36 4,25 5,33
Σχολεία Παιδιών 0,45 3,79 4,14 4,68 6,56 6,56 4,32 4,72
Κάρτες - Δάνεια 9,96 21,35 18,16 19,74 13,73 14,55 14,66 19,97
Θέρμανση 18,30 17,34 9,46 8,32 3,98 6,71 8,38 12,43
Δώρα 23,60 10,70 17,84 15,10 26,70 14,74 23,01 13,01
Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση 0,77 1,00 1,22 1,24 1,70 1,69 1,29 1,22
Τυχερά παιχνίδια 0,01 0,46 0,43 0,89 0,65 0,70 0,51 0,55
Αγορά οικιακών συσκευών 0,02 2,11 1,92 3,24 1,27 3,24 1,46 2,53
Ταξίδια 4,15 6,38 3,24 7,91 7,09 12,37 4,76 7,59
Αποταμίευση 11,88 6,73 9,73 8,67 12,54 11,90 11,37 8,52

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, στην κατανομή του 13ου μισθού:

- Παρατηρείται μεγάλη αύξηση του ποσοστού, για τη αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, κατά 5,31 μονάδες.
- Το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε κατά 2,85 μονάδες.
- Τα ποσοστά, για την ένδυση υπόδηση, τα σχολεία των παιδιών, τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και τα τυχερά παιχνίδια κινούνται περίπου, στα περυσινά επίπεδα, με ανεπαίσθητες αυξήσεις και μειώσεις.
- Το ποσοστό, για τη θέρμανση, αυξήθηκε, κατά 4,05 μονάδες.
- Παρατηρείται μείωση των εξόδων διατροφής, κατά 1,52% μονάδες και αύξηση των εξόδων διασκέδασης κατά 1,08 μονάδες.
- Τα έξοδα, για τα δώρα παρουσιάζουν κάθετη πτώση, κατά 10 μονάδες.
- Η αγορά οικιακών συσκευών αυξάνεται, κατά 1,07 μονάδες.
- Τα έξοδα, για ταξίδια αυξάνονται, κατά 2,83 μονάδες.

Φέτος, για πρώτη φορά, υπήρχαν καταναλωτές, που δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν όλο το 13ο μισθό, για να αποπληρώσουν φάρμακα, γιατρούς και λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο. Υπήρξαν, όμως και αρκετοί καταναλωτές, που δήλωσαν ότι θα δώσουν όλο το δώρο, στις οικογένειες των παιδιών τους, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.