Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα-Ελλάδα

tr_176.jpgΤα καταστήματα που ενοικιάζουν αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν επίσης το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. Οι τιμές ενοικίασης είναι ελεύθερες και σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το κόστος της βενζίνης, το οποίο καταβάλει ο ενοικιαστής. Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, άλλως ο οδηγός ευθύνεται και προσωπικά, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η ενοικίαση αυτοκινήτου αποτελεί μία συμφέρουσα λύση για όσους καταναλωτές χρειάζονται αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους στις διακοπές ή κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού. Και τούτο, διότι το κόστος της ενοικίασης είναι ορισμένες φορές χαμηλότερο από το κόστος που έχει η μετακίνηση με το ιδιόκτητο αυτοκίνητο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως (βενζίνη) και το κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου σε ένα απομακρυσμένο τόπο (στο εξωτερικό ή σε ένα νησί) με άλλα μέσα (π.χ. με πλοίο ή αεροπλάνο). Eπιπλέον με την ενοικίαση αυτοκινήτου στον τόπο προορισμού αποφεύγεται και ο κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μετάβασης με το ιδιόκτητο αυτοκίνητο.

Βέβαια, πέρα από την ενοικίαση αυτοκινήτου για περιηγήσεις και ταξίδια, δυνατή είναι και η μίσθωση υποκατάστατου αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες. Τη δαπάνη για τη μίσθωση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένη να καλύψει η ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου οδηγού, όταν φυσικά το θέμα της υπαιτιότητας είναι ξεκαθαρισμένο.

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής

Ο καταναλωτής που επιθυμεί να μισθώσει ένα αυτοκίνητο θα πρέπει αρχικά, σε ένα πρώτο στάδιο, να προβεί στην κατάλληλη επιλογή αυτοκινήτου. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να φροντίσει να ενημερωθεί σωστά για τις επιλογές που έχει στη διάθεση του και κυρίως: α) για την τελική τιμή του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ασφαλιστικών καλύψεων και β) τους όρους ενοικίασης (βλ. παρακάτω). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τιμολόγια χρέωσης ακολουθούν ένα πολύπλοκο σύστημα και γι' αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος ενοικιαστής να ενημερώνεται από τους υπαλλήλους του καταστήματος, στο οποίο προσφεύγει, σχετικά με την τελική τιμή για κάθε ημέρα ενοικίασης. Χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς ότι όταν πρόκειται να πραγματοποιήσει πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο, συμφέρει να ενοικιάσει για μία συνολική περίοδο 3 ημερών ή μίας εβδομάδας, οπότε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό χιλιομέτρων, χωρίς έξτρα χρέωση, όπως συμβαίνει, όταν μισθώνει το αυτοκίνητο με την ημέρα. Επίσης ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι εάν επιλέξει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, θα καταβάλει μεν μεγαλύτερο μίσθωμα, αλλά θα είναι καλυμμένος σε περίπτωση ατυχήματος, όσον αφορά τις ίδιες ζημίες του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης ενοικίασης, ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέξει τους γενικούς και τυχόν ειδικούς όρους της, να μελετήσει δηλ. τα "ψιλά γράμματα" της σύμβασης, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να λαμβάνει από την εταιρία. Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο ενοικιαστής τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρίας που εκμισθώνει το αυτοκίνητο, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και γενικότερα, όταν παρουσιάζονται βλάβες σε αυτό.

Τέλος, στο στάδιο της παραλαβής του αυτοκινήτου, ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγξει το αυτοκίνητο και να διαπιστώσει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται αυτό. Λεπτομέρειες, όπως είναι π.χ. η πίεση των ελαστικών, η στάθμη λαδιού, πρέπει να ελέγχονται, ώστε να διαπιστώνεται η αρτιότητα του αυτοκινήτου και η καταλληλότητα του. Άλλες βλάβες που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου από τον ενοικιαστή, είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην εταιρία ενοικίασης, άμεσα, μόλις προκύψουν. Επιπλέον, ο ενοικιαστής θα πρέπει να αξιώνει από τον εκμισθωτή να του παρέχει αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και από άποψη καθαριότητας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή

Τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά τη μίσθωση αυτοκινήτου είναι τα ακόλουθα:

  • Ο εκμισθωτής (η εταιρία ενοικιάσεως) οφείλει να παραδώσει στον ενοικιαστή το αυτοκίνητο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Ο εκμισθωτής οφείλει να καταβάλει τους φόρους, δασμούς και τέλη που αφορούν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, καθώς και τα ασφάλιστρα.
  • Πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τη λειτουργία του αυτοκινήτου, σχετικά με τη χρήση των διαφόρων συστημάτων και των αξεσουάρ, όπως π.χ. του συστήματος κλιματισμού.


Όπως είναι ευνόητο, εάν ο εκμισθωτής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του, κυρίως όταν το αυτοκίνητο παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα, ο καταναλωτής θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ιδίως εάν δεν αρχίσει να κάνει χρήση του, ή να ζητήσει αντικατάσταση του αυτοκινήτου με άλλο, της ίδιας κατηγορίας, ή να ζητήσει τη μείωση του συμφωνηθέντος τιμήματος, ή τέλος αποζημίωση για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, όπως π.χ. αν εξαιτίας της βλάβης υποχρεώθηκε να διαμείνει σε ξενοδοχείο ή να πληρώσει για την επισκευή του αυτοκινήτου ή τη μεταφορά του σε συνεργείο.

Οι υποχρεώσεις του καταναλωτή είναι οι ακόλουθες:

  • Να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα
  • Να κάνει κατάλληλη χρήση του αυτοκινήτου και να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε
  • Εάν εμφανισθούν ελαττώματα, να ειδοποιήσει την εταιρία ενοικιάσεως και αν συμβεί ατύχημα, να ειδοποιήσει την Τροχαία.


Όπως στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, έτσι και όταν ο καταναλωτής δεν τηρήσει τις δικές του υποχρεώσεις, θα οφείλει αποζημίωση στον εκμισθωτή.