Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Αρθρο 3. Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών