Καταναλωτικά Βήματα 4-5/1996199604-05vimata.jpgΒαλκάνιος καταναλωτής...


Πριν από μερικά χρόνια θα φάνταζε ίσως περίεργο να συζητάμε για βαλκανική πολιτική καταναλωτών, για συνεργασία των χωρών σε θέματα προστασίας του καταναλωτή, για συνεργασία των ίδιων των καταναλωτών, για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής καταναλωτών. Χώρες με διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά συστήματα, χώρες με παραδοσιακή αντιπαλότητα μεταξύ τους οι χώρες της Βαλκανικής φαινόταν ότι έχουν πολύ περισσότερες διαφορές μεταξύ τους απ' ότι με τις άλλες χώρες του κόσμου. Με αυτά τα δεδομένα, η αρχική προσπάθεια του ΚΕΠΚΑ για συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών της βαλκανικής αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, ίσως και με αρνητική διάθεση από τους περισσότερους που είδαν το θέμα με τα κριτήρια του ιστορικού παρελθόντος.

Η συνέχεια μπορεί να εξέπληξε πολλούς, όχι όμως και το ΚΕΠΚΑ που εργάστηκε με υπομονή για τη βαλκανική συνεργασία η οποία, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό μπήκε σε τροχιά υλοποίησης των άμεσων στόχων που θα διαβάσετε σ' αυτό το τεύχος και τέθηκαν στη συνάντηση του Βελιγραδίου. Έτσι, αυτό το οποίο φαινόταν και φαίνεται μέχρι σήμερα αδύνατο για άλλες μορφές συνεργασίας των βαλκανικών χωρών έχει γίνει πραγματικότητα στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, του βαλκάνιου καταναλωτή, με την ενεργό συμμετοχή των ενώσεων καταναλωτών που έδειξαν ότι μπορούν να στέκονται πέρα και έξω από πολιτικές σκοπιμότητες και δίνουν το παράδειγμα συνεργασίας στον βαλκανικό χώρο. Βέβαια, έχουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα για να στερεωθεί αυτή η συνεργασία και να προχωρήσει σε συζήτηση μιας σειράς θεμάτων που αφορούν τον Βαλκάνια καταναλωτή και είναι θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για όλες τις χώρες τις βαλκανικής. Είναι μια πρόκληση για το ΚΕΠΚΑ, μια πρόκληση για το καταναλωτικό κίνημα της βαλκανικής και είναι βέβαιο ότι θ' ανταποκριθούμε σ' αυτή την πρόκληση όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα το ΚΕΠΚΑ στην 14χρονη πορεία του. Σ' αυτή την προσπάθεια θέλουμε όλους τους καταναλωτές κοντά και δίπλα στο ΚΕΠΚΑ. ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς