Καταναλωτικά Βήματα 7-8-9-10/1999199904-05vimata.jpgΕΦΕΤ:
Ο μύθος έγινε πραγματικότητα;


Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα έχει ευθύνη για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα τροφίμων, διαπιστώθηκε αρκετά χρόνια πριν. Πιο συγκεκριμένα, από το έτος 1977, όταν συνεστήθη η πρώτη επιτροπή για τον ενιαίο φορέα. Από τότε και μέχρι σήμερα συστάθηκαν άλλες 5 επιτροπές, οι οποίες κατέληγαν πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η κατάσταση που υπήρχε στο δημόσιο τομέα σχετικά με τον έλεγχο των τροφίμων με τα 7 συναρμόδια υπουργεία και τις 40 υπηρεσίες ελέγχου το μόνο που δεν έκαναν ήταν ο έλεγχος τροφίμων.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί δεν γινόταν αυτό που όλοι θεωρούσαν αυτονόητο; Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή γι' αυτόν που γνωρίζει τους μηχανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης και τα συντεχνιακά συμφέροντα που καλούνταν να υποταχθούν στον ενιαίο φορέα: Όλοι ήθελαν τον ενιαίο φορέα στα μέτρα τους.

Όχι για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή - πολίτη

Αυτά τα συμφέροντα συνέχισαν να παλεύουν μέχρις εσχάτων, ακόμη και όταν συνεζητείτο το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή και κατάφεραν να πείσουν ορισμένα πολιτικά κόμματα να πάρουν αρνητική θέση στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ενός θεσμού, που χρήσιμο θα ήταν να έχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, μια και στοχεύει στην ικανοποίηση ενός εκ των βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών: του δικαιώματος της υγείας. Ενός δικαιώματος το οποίο είδαμε τα τελευταία χρόνια να κακοποιείται βάναυσα με τις διοξίνες, τα αντιβιοτικά, τις αυξητικές ορμόνες, τη λιστερίαση, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα κ.λπ. Η ίδρυση του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) είναι πλέον πραγματικότητα. Με την έννοια της ύπαρξης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, που θα δώσει τη δυνατότητα για να παράξει ουσιαστικό έργο, που πραγματικά θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή. Αυτό το έργο, όμως, απαιτεί δύο πράγματα: Το πρώτο είναι η στελέχωση του νέου οργανισμού με νέα πρόσωπα -χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος- που θα φέρουν νέες ιδέες σε ένα σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι να δοθούν τα αναγκαία χρήματα για την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου, το οποίο -τηρουμένων των αναλογιών- είναι ανάλογο προς την κατασκευή της Εγνατίας οδού.

Μέχρι να δούμε να υλοποιούνται οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις, θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το ερωτηματικό που υπάρχει στον τίτλο αυτού του γράμματος. Αυτονόητο, όμως, είναι ότι μέχρι να δούμε να υλοποιούνται οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις, το ΚΕΠΚΑ δεν θα παύσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε στη νέα χιλιετία να απολαμβάνουν και οι Έλληνες καταναλωτές ασφαλή τρόφιμα.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς