Καταναλωτικά Βήματα 1-2/1999199901vimata.jpg15 ΜΑΡΤΗ
Παγκόσμια ήμερα Καταναλωτή


Η 15η Μάρτη έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Καταναλωτή με συμμετοχή καταναλωτών, ενώσεων καταναλωτών, κρατικών και μη κυβερνητικών φορέων και με εκδηλώσεις όπως π.χ. καμπάνιες, συγκεντρώσεις, ομιλίες κ.λ.π. Η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Καταναλωτή συνεχίζεται, όμως, και μετά την 15η Μάρτη μια και τα προβλήματα των καταναλωτών είναι καθημερινά, η άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών προϋποθέτει καθημερινή προσπάθεια και η 15η Μάρτη μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε τον απολογισμό μας.

Πού βρισκόμαστε στην προστασία του καταναλωτή; Η Παγκόσμια οργάνωση καταναλωτών (Consumers International) της οποίας είναι μέλος το ΚΕΠΚΑ από το 1985, έχει συντάξει ένα ερωτηματολόγιο με 64 ερωτήσεις σχετικά με το επίπεδο που έχουμε κατακτήσει ως χώρα σε κάθε τομέα των 8 βασικών δικαιωμάτων τον καταναλωτή. Στην προσπάθεια μου ν' απαντήσω στο ερωτηματολόγιο αντιμετώπισα δυσκολίες στα ερωτήματα σχετικά με το Δικαίωμα στην Ασφάλεια και στο Δικαίωμα για Εκπαίδευση ενώ τα πράγματα ήσαν σχετικά εύκολα με τις ερωτήσεις που αφορούσαν το Δικαίωμα για Αντιπροσώπευση καθώς οι απαντήσεις και στα έξι ερωτήματα αυτής της ομάδας ήσαν καταφατικές μια και στο θέμα αυτό έχουν γίνει τα περισσότερα βήματα με το νόμο 2251/94.

Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική απ' ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια που ξεκίνησε τα πρώτα βήματα του ο ν. 2251/94. Μια νέα κατάσταση έχει δημιουργηθεί με τις 30 τοπικές ενώσεις καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, τις επιτροπές φιλικού διακανονισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, την Επιτροπή Καταναλωτών ΔΕΚΟ, τους Χάρτες Υποχρεώσεων καταναλωτών ΔΕΚΟ, την αντιπροσώπευση των καταναλωτών σε όργανα και επιτροπές που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες αφορούν άμεσα τους καταναλωτές. Αν ένα δικαίωμα του καταναλωτή φαίνεται να έχει αναγνωρισθεί σήμερα στη χώρα μας είναι το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης. Αυτό, όμως, από μόνο του δεν φθάνει. Το Δικαίωμα στην Ασφάλεια είναι ένα δικαίωμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους, κυβέρνηση - ενώσεις καταναλωτών - καταναλωτές, μια και η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας και της μελέτης και αντιμετωπίζει τις γνωστές αντιδράσεις των γνωστών συντεχνιών που έχουν ως κοινό γνώρισμα ότι όλοι θέλουν να γίνει ο ΕΦΕΤ αρκεί να έχουν αυτοί το πάνω χέρι. Χρειάζεται ετοιμότητα, επιμονή και πίεση για να γίνει ένας μύθος (από το 1977) πραγματικότητα.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς