Καταναλωτικά Βήματα 6-7/2001-Aφιέρωμα στο ευρώ200106-07vimata.jpgΕυρώ και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση


Την 1η Ιανουαρίου του 2002, 300 εκατομμύρια πολίτες και εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσουν να συναλλάσσονται με ένα κοινό, ευρωπαϊκό νόμισμα, το Ευρώ. Η εισαγωγή του νέου νομίσματος δεν θα βάλει απλά στη ζωή μας ένα ακόμη οικονομικό εργαλείο, αλλά θα σημάνει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Αλλαγές που θα επηρεάσουν την καθημερινή μας ζωή σε όλες τις διαστάσεις της.

Με την εισαγωγή του Ευρώ μειώνεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων (άρα το κόστος των προϊόντων), προάγεται η σταθερότητα και η ασφάλεια των διεθνών συναλλαγών, ενισχύεται ο σωστός ανταγωνισμός και η μείωση των τιμών (μέσα από την ευκολία σύγκρισης των τιμών στο ίδιο νόμισμα), μηδενίζεται η επιβάρυνση του Καταναλωτή για αγορά συναλλάγματος στις χώρες της ευρωζώνης, δημιουργείται ένα σταθερό ευρωπαϊκό νόμισμα διεθνούς εμβέλειας.

Η εξοικείωση όμως με την πολύ μεγαλύτερη αξία του Ευρώ έναντι της δραχμής δεν θα εμπεδωθεί εύκολα. Οι πολύ χαμηλότερες τιμές σε Ευρώ ίσως δημιουργήσουν αρχικά την λανθασμένη αίσθηση μείωσης των πραγματικών τιμών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση. Μερικοί κακοί επιχειρηματίες θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν ή και να εξαπατήσουν τον Καταναλωτή. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, αναξιοπαθούντες, παιδιά, αναλφάβητοι, κλπ).

Κατά συνέπεια, η περίοδος προσαρμογής στο νέο νόμισμα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, ιδιαίτερα στη χώρα μας που μπήκε στην ευρωζώνη με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες χώρες, οπότε έχει στη διάθεσή της τον μικρότερο χρόνο προσαρμογής. Η επαρκής ενημέρωση και προετοιμασία του Καταναλωτή και η οργάνωση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου από την πολιτεία είναι η μόνη εγγύηση για την ομαλή μετάβαση στη χρήση του νέου νομίσματος.

Δυστυχώς υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις από την πλευρά της πολιτείας στον τομέα αυτό. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., με αίσθηση της δικής του ευθύνης και του δικού του σημαντικού ρόλου στην ενημέρωση και προστασία του Καταναλωτή, οργάνωσε τη δική του εκστρατεία ενημέρωσης των Ελλήνων Καταναλωτών μέσα από ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών του Καταναλωτικού κινήματος σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Το ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του περιοδικού μας που κρατάτε στα χέρια σας είναι η ελάχιστη συμβολή του ΚΕ.Π.ΚΑ. στην ενημέρωση του Έλληνα Καταναλωτή.

Το Ευρώ είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα κοινό νόμισμα προσφέρει στους πολίτες της Ευρώπης την αίσθηση ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, στην ίδια οικογένεια. Η βαθιά και ειλικρινής αίσθηση της αδελφότητας των λαών της Ευρώπης είναι το μεγάλο ζητούμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι η ευτυχής εκδοχή της Ευρωπαϊκής προοπτικής στην οποία όλοι ελπίζουμε, ακόμη κι αν συχνά βλέπουμε σημάδια απομάκρυνσής της. Ζούμε με το όνειρο μιας μεγάλης πολυ-πολιτισμικής οικογένειας, που αγωνίζεται - με αμοιβαίο σεβασμό και αλληλεγγύη των μελών της - στην υπηρεσία των πανανθρώπινων αξιών για ισότητα, δημοκρατία, μόρφωση, αξιοπρεπή περίθαλψη και διαβίωση, δικαιοσύνη, ελευθερία, αυτοδιάθεση, βιώσιμη (περιβαλλοντικά φιλική) ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος
Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης
Καθηγητής Α.Π.Θ.