ΚΕ.Π.ΚΑ

Ευαγγελία Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ.

Γεννήθηκε, στην Κομοτηνή, στις 26 Μαΐου 1958. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Περτόπουλος, ήρθε το 1922, στην Ελλάδα, πρόσφυγας, από την Κωνσταντινούπολη. Κατοικεί, στη Θεσσαλονίκη, από το 1966. Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους.

Είναι πτυχιούχος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αγγλικής τραπεζικής ορολογίας, Διαχείρισης - αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, Χρήσης Η/Υ, Νεοελληνικής γλώσσας, Εισηγητών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και σεμινάρια πάνω σε τραπεζικά θέματα, όπως χορηγήσεις, εργασίες εξωτερικού, εγγυητικές επιστολές, κ.λπ.
Από το 1977 έως το 1981, εργάστηκε, ως καθηγήτρια Αγγλικών, σε διάφορα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στη Θεσσαλονίκη. Από το 1981 έως το 2000, εργάστηκε, ως λογιστικός υπάλληλος, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και από το 2000 έως το 2004, ήταν Προϊσταμένη Προσωπικού στην Περιφερειακή Διοίκηση Βόρειας Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Για αρκετά χρόνια, εργάστηκε, παράλληλα, σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., ως καθηγήτρια αγγλικής ορολογίας. Σήμερα, είναι συνταξιούχος και ασχολείται, εθελοντικά (χωρίς καμιά αμοιβή), με το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Εκτός της αγγλικής, γνωρίζει καλά και τη γαλλική γλώσσα.

Συνδικαλιστική Δράση
Το 1990 εκλέχτηκε μέλος του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1992 έως το 2000, εκλεγόταν, ανά διετία, Α’ Γραμματέας του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1996, εκλέχτηκε Γενική Γραμματέας της Πολιτιστικής Λέσχης Τραπεζοϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης και από το 1999 έως σήμερα, είναι μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της παραπάνω αναφερόμενης Πολιτιστικής Λέσχης. Επίσης, από το 1999 έως το 2004, ήταν Οργανωτική Γραμματέας του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.). Για αρκετά χρόνια, εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους, στην Εθνική Τράπεζα, στα συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Ε.Κ.Θ. – Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κοινωνική Δράση
Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Ειδική Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Από το 2002 έως και σήμερα, είναι εκλεγμένη Γενική Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. Από το 2003 έως τώρα, είναι Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος. Από το 2000 έως σήμερα, είναι Αρχισυντάκτρια και Υπεύθυνη Ύλης του περιοδικού «Καταναλωτικά Βήματα». Επίσης, από το 2000, εκπροσωπεί το ΚΕ.Π.ΚΑ. στη BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καταναλωτών, στη CI – Διεθνή των Καταναλωτών, στο Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών καθώς και σε συνέδρια, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση και διάφοροι φορείς σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στα οποία συζητούνται και αποφασίζονται θέματα, που αφορούν τους Καταναλωτές. Από το 2001 έως και σήμερα, είναι αναπληρωματικό μέλος της Ο.Κ.Ε. – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος. Από το 2007 είναι Αναπληρωματικό μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και από το 2008 είναι Αναπληρωματικό μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Σ.Κ.Α. Από το 2009 είναι μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). Από το Φεβρουάριο του 2010, είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών – ECCG. Από το Σεπτέμβριο του 2010, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.). Από το Νοέμβριο του 2010, είναι Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς. Από το 1996 έως και το 2000, διετέλεσε μέλος της διακομματικής Επιτροπής Γυναικών Νομού Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέροντα
Πολιτική, Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Βιβλία, Κοινωνικά Κινήματα.