ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2020

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  17.950,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  131,82
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 43.376,86
TOKOI  1,81
ΣΥΝΟΛΟ 61.460,49
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  16.678,42
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 9.187,34
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.965,80
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.733,85
ΕΝΤΥΠΩΝ 382,75
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  44.083,40
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 212,78
ΣΥΝΟΛΟ 74.244,34
ΥΠΟΛΟΙΠO 2020 -12.783,85
ΥΠΟΛΟΙΠO 2019 26.927,00
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2021  14.143,15