Επιστροφή χρημάτων από χρεώσεις λογαριασμού φυσικού αερίου, ύψους 1298,94 ευρώ.

kepka metritisaeriouΚαταναλωτής υπέγραψε το 2019, διετές συμβόλαιο, με πάροχο φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο του 2021 η εταιρία απέστειλε στον καταναλωτή με ένα καινούργιο συμβόλαιο, για να υπογραφεί από αυτόν. Το συμβόλαιο ήταν δυσανάγνωστο με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην καταλάβει αν αφορούσε προμήθεια φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο καταναλωτής επικοινώνησε, με την εταιρία και υπέβαλε αίτημα, για αποστολή καινούργιου συμβολαίου ώστε να μπορέσει να το διαβάσει και να κατανοήσει τι αφορούσε το συμβόλαιό. Όμως, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στο αίτημά του.

Ο καταναλωτής, παράλληλα, λάμβανε λογαριασμούς, που δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί ήταν διαφορετική η τιμολόγηση, από αυτή που είχε υπογράψει, στο αρχικό συμβόλαιο. Με αφορμή το λογαριασμό του Ιανουαρίου 2022, ύψους 803,74 ευρώ, το οποίο παρέλαβε 6 ημέρες μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης του λογαριασμού, έκανε τηλεφωνική επικοινωνία, με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας, το οποίο δικαιολόγησε την καθυστέρηση λόγω πανδημίας.

Σε επίσκεψη του καταναλωτή, στις 25 Ιανουαρίου 2021, στο κατάστημα του παρόχου (του φυσικού αερίου), η εταιρία τον ενημέρωσε πως η διαφορά, στην τιμολόγηση, οφείλεται στη λήξη του πρώτου συμβολαίου τον Ιούλιο του 2021. Το νέο συμβόλαιο ήταν σύμβαση αορίστου χρόνου και δεν παρείχε τις εκπτώσεις, που ο καταναλωτής απολάμβανε, με βάση το πρώτο συμβόλαιο, διετούς διάρκειας.

Ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε πως, ουδέποτε, ενημερώθηκε, για τη λήξη του συμβολαίου και δε γνώριζε, για την αλλαγή τιμολόγησης. Η απάντηση της εταιρίας ήταν πως ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει, με τα κεντρικά τους, για να γίνει υποβολή του παραπόνου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, με υπάλληλο, στα κεντρικά, ο καταναλωτής ενημερώθηκε πως, σύμφωνα με τους όρους του πρώτου συμβολαίου, σε περίπτωση λήξης του συμφωνημένου χρόνου, η σύμβαση μετατρέπεται, σε αορίστου χρόνου. Για άλλη μια φορά, ο καταναλωτής ανέφερε πως, ουδέποτε, έλαβε έγγραφη ενημέρωση, από την εταιρία. Η υπάλληλος βεβαίωσε τον καταναλωτή πως θα διαβιβάσει το αίτημά του στον αρμόδιο υπάλληλο, για εξέταση.

Για πάνω από 3 εβδομάδες, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, από την εταιρία. Έτσι ο καταναλωτής αποφάσισε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, με καινούργιο πάροχο φυσικού αερίου.

Ο καταναλωτής ενημέρωσε τον προηγούμενο πάροχο πως δεν επιθυμεί να παραμείνει, στην εταιρία, παρά τις υποσχέσεις για τις εκπτώσεις που, θα του έκαναν, λόγω της καθυστέρησης απάντησης και γενικότερα της αδιαφορίας τους στο αίτημά του. Δήλωσε πως ήταν πρόθυμος να πληρώσει το ποσό που αναλογούσε, στην κατανάλωση, που έκανε, χωρίς, όμως, τη ρήτρα, που του χρέωσαν, σύμφωνα με την τιμολόγηση του συμβολαίου αορίστου χρόνου. Έτσι κατέβαλε το ποσό των 1090 ευρώ και ζήτησε, από την εταιρία να διαγράψει το υπόλοιπο ποσό ύψους 682,22 ευρώ.

Επειδή δε κατάφερε να βρει λύση, στις 17 Μαρτίου 2022, ο καταναλωτής προσέφυγε στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κατόπιν μελέτης των συμβολαίων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, που προσκόμισε ο καταναλωτής, απέστειλε την καταγγελία, στον πάροχο φυσικού αερίου, με σκοπό την επίλυση της υπόθεσης. Ζητήσαμε την διαγραφή του ποσού των 682,22 ευρώ και την επαναφορά των εκπτώσεων, που η εταιρία, αυθαίρετα, είχε διακόψει.

Στις 20 Απριλίου 2022, η εταιρία ενημέρωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ. πως ο λογαριασμός που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, με συνολικό ποσό οφειλής 1772,22 ευρώ θα διαγραφόταν και θα εκδίδονταν διορθωτικός λογαριασμός.

Στις 25 Απριλίου 2022 η εταιρία εξέδωσε διορθωτικό τελικό λογαριασμό, στον οποίο, αφού είχε διαγράψει το ποσό των 682,22 ευρώ, επέστρεψε, στον καταναλωτή 616,72 ευρώ

Ο καταναλωτής, λοιπόν απαλλάχτηκε από χρέος 1298,94 ευρώ, κατόπιν της παρέμβασης του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γίνουμε μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., για να το ενδυναμώσουμε, ώστε να συνεχίσει να είναι, στο πλευρό των καταναλωτών, που έχουν ανάγκη βοήθειας, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

 

 


 Δείτε επίσης