Αρχείο

Χάρτης Υποχρεώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές

15/3/2007
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Φθιώτιδας, κ. Τόνια Αντωνίου
Θέμα: Χάρτης Υποχρεώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές
Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα
 
 
Η υποχρέωση των ΔΕΚΟ να εκδίδουν χάρτες υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές δεν είναι καινοτομία, όπως θέλει να την εμφανίσει η κυβέρνηση, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το νόμο 2414/1996 περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και με βάση αυτό το νόμο εκδόθηκαν πάρα πολλοί Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.). Οι διατάξεις του νόμου του 1996, οι οποίες διατηρούνται και με το νόμο 3429 του 2005, αναφέρουν ότι οι Χάρτες Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή εκδίδονται από τις ΔΕΚΟ, αλλά για να έχουν ισχύ και να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή πρέπει προηγουμένως να τους εγκρίνει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ΔΕΚΟ. Αυτή συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 και μέλη της είναι: α) Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου ως Πρόεδρος, β) ο Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοσίων Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Δύο εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, δ) Ένας εκπρόσωπος της ΚΕ.Δ.Κ.Ε. Η συγκεκριμένη επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα για τη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής;
2. Εάν ναι, ποια είναι η σύνθεση της και πόσες φορές έχει συνεδριάσει στο διάστημα αυτό;
3. Ασχολήθηκε ποτέ η Επιτροπή με το θέμα των Χαρτών Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.); Εάν ναι, σε ποια συνεδρίαση της; Εάν όχι, τότε πώς δικαιολογείται η παράβαση των διατάξεων του νόμου και ποια η αξία των Χ.Υ.Κ. που παρουσιάστηκαν σήμερα; Οι Χ.Υ.Κ, που παρουσιάστηκαν σήμερα έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο ή πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα; Εάν δεν έχουν την νόμιμη έγκριση τότε πού βρίσκεται η προστασία του καταναλωτή;
4. Με δεδομένο ότι υπάρχει Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, γιατί εδώ και τρία χρόνια ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν τον ορίζει ως πρόεδρο αυτής της Επιτροπής;

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ΔΕΚΟ παρακαλείσθε να καταθέσετε:

1. Την απόφαση συγκρότησης και την σύνθεση των μελών της ονομαστικά και
2. Τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Χάρτες Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές