Αρχείο

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα λόγω δυσοσμίας στη Θεσσαλονίκη

4/10/2007
Βουλευτής Ν.Δ., Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα λόγω δυσοσμίας στη Θεσσαλονίκη
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, κ. Γιώργο Σουφλιά
Μόνιμο φαινόμενο αποτελούν πλέον για τους κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ένα ακόμα περιστατικό δυσοσμίας που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε κεντρική περιοχή της πόλης αναστάτωσε κατοίκους και αρχές, καθώς η έντονη οσμή παρέπεμπε σε διαρροή φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι εστίες που προκαλούν δυσοσμία και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι γνωστές και καταγεγραμμένες από το 1988, ενώ επηρεάζονται σημαντικά από τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Ως οι κυριότερες πηγές δυσοσμίας αναφέρονται οι δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Καλοχώρι, τα πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο στον Θερμαϊκό, τα απόβλητα των παλιών βυρσοδεψείων και η βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Συνεπώς πέρα από τα υψηλά ποσοστά αιωρούμενων σωματιδίων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της δυσοσμίας.
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να εντοπισθεί η εστία πρόκλησης της αποπνικτικής, λόγω δυσάρεστων οσμών, ατμόσφαιρας στην πόλη, πρέπει να πραγματοποιηθούν ειδικές μετρήσεις στις περιοχές που εκτιμάται ότι λειτουργούν ως πηγή δυσοσμίας.
Την κατάσταση επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο οι εργασίες του Μετρό που έχουν ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη, καθώς τα εργοτάξια αυξάνουν τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:

- Έχουν καταγραφεί οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα φαινόμενα δυσοσμίας για τη δημόσια υγεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης;


- Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έλεγχοι από αρμόδιους επιστήμονες στις περιοχές που εκτιμάται ότι λειτουργούν ως πηγή δυσοσμίας για την Θεσσαλονίκη; Αν ναι, τι έχουν καταγράψει οι έρευνες αυτές; Εάν όχι, για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα το αρμόδιο υπουργείο σε τέτοιους ελέγχους και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει;


- Τι μέτρα έχει λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να περιοριστούν, αλλά και να ελέγχονται οι επιπτώσεις που έχουν για την ατμόσφαιρα και τη δημόσια υγεία οι εργασίες που γίνονται για το μετρό της Θεσσαλονίκης;