Πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Φώτης Κουβέλης
Θέμα: Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Φτώχειας
Προς: Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου
 
   Το φαινόμενο της φτώχειας στη χώρα μας έχει καταστεί υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης, μείζον και επείγον πρόβλημα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 21% μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ενώ κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονται μεγάλα τμήματα του πληθυσμού (13% των εργαζομένων, 25% των συνταξιούχων, το 33% των ανέργων και το 41% των μονογονεϊκών νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο παιδί).
  Η ένταση και έκταση του φαινομένου της φτώχειας στη χώρα μας απαιτεί ένα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που θα λειτουργεί ως δίκτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  Με δεδομένο ότι τελική και απώτερη συνέπεια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η αποσταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής και η αποδυνάμωση του ίδιου του κοινωνικού κράτους,

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

Θα υπάρξει Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Φτώχειας, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, σύνθετα προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ευπαθών ομάδων και θα συνδέεται οργανικά με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης, πολιτικές υγείας, στέγασης και τις περιφερειακές πολιτικές;