2011

Ανυπαρξία μέριμνας για τους άστεγους και άπορους της Θεσσαλονίκης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου
Θέμα: Ανυπαρξία μέριμνας για τους άστεγους και άπορους της Θεσσαλονίκης
Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Η δυσχερής οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα μας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το νομό Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ το ποσοστό των ανέργων ξεπερνά το 20%. Παράλληλα ο αριθμός των αστέγων και άπορων πολιτών αυξάνεται δραματικά. Οι υπηρεσίες της πρόνοιας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι εθελοντικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ, καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη μέριμνα των συμπολιτών μας.
Εντούτοις, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει επιδείξει καμία πρωτοβουλία και δεν έχει εφαρμόσει ουδεμία πολιτική μέριμνας για αυτούς τους ανθρώπους. Η έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο για τη φιλοξενία, όσο και για τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευπαθών αυτών κοινωνικών ομάδων, επιτείνει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα τους. Το φαινόμενο πλέον έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και η λήψη μέτρων από το αρμόδιο Υπουργείο κρίνεται επιβεβλημένη. Η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και δραστικές ενέργειες, έτσι ώστε οι ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες να έχουν τη μέριμνα και τη φροντίδα που απαιτείται.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

  1. Ποιες πρωτοβουλίες έχει λάβει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου για τη μέριμνα των αστέγων και των απόρων της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι το φαινόμενο της αύξησής τους λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις;