2010

Επικίνδυνες παιδικές χαρές και απουσία νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας τους

Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ.: Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός
Θέμα: Επικίνδυνες παιδικές χαρές και απουσία νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας τους
Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση

Η παιδική χαρά είναι ο δημόσιος χώρος, στον οποίο κατ’ εξοχήν τα μικρά παιδιά μαθαίνουν για πρώτη φορά να κοινωνικοποιούνται, να εντάσσονται σε ομάδες συνομηλίκων, να αναλαμβάνουν ρόλους,  να διαμορφώνουν κανόνες παιχνιδιού και συμπεριφοράς. Ο χώρος, συνεπώς, της παιδικής χαράς είναι σημαντικός για την ανάπτυξη των παιδιών και, προς τούτο, πρέπει να παρέχει στα παιδιά τις στοιχειώδεις κατάλληλες υλικές υποδομές σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον.

Ωστόσο, η υλικοτεχνική υποδομή των παιδικών χαρών σε πολλούς δήμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και σ’ ολόκληρη τη χώρα, είναι στοιχειώδης. Κανόνα αποτελούν οι φτωχές σε εξοπλισμό και πρόχειρες εγκαταστάσεις, οι οποίες, επιπλέον, βρίσκονται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών.

Γονείς που επισκέπτονται συχνά τις παιδικές χαρές με τα παιδιά τους καταγγέλλουν ότι οι περισσότερες είναι κακοσυντηρημένες (σπασμένες κούνιες, ελαττωματικές βρύσες, ανάγκη ελαιοχρωματισμών οργάνων κλπ.), κατασκευασμένες χωρίς τις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας, με ελλιπή φωτισμό, χωρίς περίφραξη και φύλαξη από δημοτικούς υπαλλήλους ή τη δημοτική αστυνομία και χωρίς κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους (δάπεδο ασφαλείας).

Από ελέγχους του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), προκύπτει ότι οι περισσότερες παιδικές χαρές βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση και προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει το πλαίσιο ασφάλειάς τους.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας και κατασκευής παιδικών χαρών/παιδότοπων από τους Δήμους;