2010

Απαράδεκτες συνθήκες στα σφαγεία

08/03/2010
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α’ Αθηνών, κ. Αθανάσιος Τσούρας
Θέμα: Απαράδεκτες συνθήκες στα σφαγεία
Προς: Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, και Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
 
 
Χαώδης η κατάσταση που επικρατεί στα μη εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν για τα ζωϊκά προϊόντα στην Ελλάδα. Σκουριασμένα εργαλεία. Επιφάνειες καλυμμένες με μούχλα. Ακατάλληλα δοχεία για τη μεταφορά εντοσθίων. Προβληματικά συστήματα εξαερισμού και αποστράγγισης. Απουσία φίλτρων και χώρων διαχωρισμού των υγιών από τα άρρωστα ή ύποπτα για αρρώστιες ζώα.
 
Η λήψη μέτρων κρίνεται επιτακτική. Καθώς σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τουλάχιστον 48 μη εγκεκριμένα σφαγεία ζώων, όπου η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής είναι ελλιπέστατη. Το πρόβλημα γίνεται δε εντονότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι 4 από τις 10 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις (3 σφαγεία, 3 μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και 4 κρέατος), που επισκέφτηκαν οι ευρωπαίοι ελεγκτές, δεν πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις γενικής υγιεινής σε έναν ή περισσότερους τομείς.
 
Επειδή η ελλιπής εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων έχει ως αποτέλεσμα την εισροή διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών στην τροφική αλυσίδα,
 
Επειδή η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων - στην προκειμένη περίπτωση η κατανάλωση κρέατος - εμπεριέχει σειρά από κινδύνους που απειλούν τη δημόσια υγεία,
 
Επειδή η εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) στη χώρα μας κινείται σε χαμηλά ποσοστά, αν και αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τρόφιμα ήδη από 1.1.2006,
 
Επειδή πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Πολιτεία ότι το πλήθος των προϊόντων που παράγονται από τα σφάγια καταναλώνεται και από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (παιδιά, έγκυες κλπ),
 
Επειδή τέλος η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την προστασία των καταναλωτών και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
 
Ερωτούνται οι Υπουργοί
 
1. Έχετε ενημερωθεί σχετικά με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Κομισιόν για τα ζωϊκά προϊόντα στην Ελλάδα;
 
2. Γνωρίζετε ποια από τα σφαγεία λειτουργούν χωρίς έγκριση; Εάν ναι, μπορείτε να μας δώσετε ακριβείς πληροφορίες για καθένα από αυτά (διεύθυνση και πόλη);
 
3. Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε την τόσο σοβαρή κατάσταση των μη εγκεκριμένων σφαγείων; Επιπρόσθετα με ποιο τρόπο σκοπεύετε να επιβάλετε την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων στα εγκεκριμένα σφαγεία;
 
4. Πόσους και ποιους ελέγχους έχουν διενεργήσει εντός του 2009 οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας από τα σφαγεία της χώρας;
 
5. Σε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις παρατηρήθηκε έλλειμμα των απαραίτητων προϋποθέσεων υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που παράγουν;
 
6. Ποια μέτρα λαμβάνετε ή προτίθεστε να λάβετε για όσες από τις επιχειρήσεις δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής;
 
7. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να εντατικοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας;
 
8. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα για την προστασία των καταναλωτών και κυρίως για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από τα ακατάλληλα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά;