2010

Εφαρμογή νομοθεσίας για τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

28/01/2010
Βουλευτής Ν.Δ., Β’ Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Προς: Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη


Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προώθησε νέο θεσμικό πλαίσιο (ν. 3758/2009, ΦΕΚ Α’ 68) για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, εταιρείες που ήταν γνωστές ως «εισπρακτικές εταιρείες». Απαγορεύεται πλέον στις εταιρείες αυτές να εισπράττουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και εξασφαλίζεται ότι δε θα προβαίνουν σε πρακτικές που παραπλανούν ή προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Ειδικότερα, το άρθρο 7 του ν. 3758/2009 όριζε τη δημιουργία Μητρώου Εγγραφής των εν λόγω εταιρειών στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για να υπάρχει έλεγχος των παράνομων και νομίμων εταιρειών και άρα, καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα ειδικά θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου εκδόθηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου (ΦΕΚ Β’ 1461/20-7-2009). Ωστόσο, δεν έχει συσταθεί ακόμα το αρμόδιο Τμήμα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή που θα τηρεί και να ενημερώνει το Μητρώο (άρθρο 11 του ν. 3578/2009). Έτσι ο νόμος παραμένει ουσιαστικά ανενεργός και οι «εισπρακτικές εταιρείες» δρουν ανεξέλεγκτα.

Ερωτάται η Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο δεν έχει προωθηθεί ακόμα η σύσταση του αρμόδιου Τμήματος στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και άρα, να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών;

2. Ποιο χρονοδιάγραμμα έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την περαίωση των απαραίτητων διαδικαστικών διαδικασιών, ώστε να λειτουργήσει η αρμόδια Υπηρεσία;».


 
Απάντηση του:
κ. Μάρκου Μπόλαρη, Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Πράγματι, υπήρξε μια θετική πρωτοβουλία από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2009 με το ν. 375. Στο άρθρο 11 προβλέπεται η νομοθεσία για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Είναι, βέβαια, σαφές ότι χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση, γιατί υπήρξαν άλλου είδους δυσλειτουργίες που είχαν σχέση με το κράτος. Δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε σε αυτές.

Η νομοθεσία, λοιπόν, ήταν σαφέστατα σε θετική κατεύθυνση και έτσι αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες εκδίδεται η υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα της λειτουργίας του Τμήματος. Η ουσιαστική, όμως, διαδικασία έχει ξεκινήσει, αφού υπάρχουν υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο αυτό. Ήδη τους μεταφέρονται οι υποθέσεις. Ήδη έχουν κατατεθεί είκοσι δύο αιτήσεις από εταιρείες οι οποίες αξιολογούνται.

Επομένως, μας μένει τις επόμενες ημέρες η έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τυπικά τα του Τμήματος. Στους υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται με τις εταιρείες ήδη μεταβιβάζονται και οι καταγγελίες, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, λόγω της αοριστίας που υπήρχε στο προηγούμενο καθεστώς, δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύστοχα από το Τμήμα το οποίο έκρινε όλες τις καταγγελίες.

Επομένως, το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, είναι θέμα των επομένων ημερών. Εντός του Φεβρουαρίου θα λειτουργήσει κανονικά το Τμήμα και τυπικά.