2009

Όργιο εκποίησης του δημόσιου πλούτου στον ΟΣΕ

Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Χρύσα Αράπογλου, κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, κ. Γρηγόρης Νιώτης, κ. Μάρκος Μπόλαρης
Θέμα: Όργιο εκποίησης του δημόσιου πλούτου στον ΟΣΕ: Μίσθωσαν σε ιδιώτες το νεόδμητο κτίριο των υπηρεσιών του Οργανισμού στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στη συνέχεια το… κατεδάφισαν για να γίνει εμπορικό κέντρο!
Προς: Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Κωστή Χατζηδάκη
 
 
Έργο αξίας περίπου 1.000.000 ευρώ, που κατασκευάσθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΟΣΕ, γκρεμίστηκε για να κατασκευαστεί εμπορικό κέντρο. Η «μετεγκατάσταση υπηρεσιών διοίκησης» του ΟΣΕ μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό αποφασίστηκε το 2003, για να γλιτώσει ο οργανισμός από τα ενοίκια που καταβάλλει σε ιδιοκτήτες κτιρίων, ώστε να στεγάσει τα γραφεία του.
Παραδόξως, ενώ το έργο είχε ολοκληρωθεί και παραλήφθηκε προσωρινά στις 3 Νοεμβρίου 2005, τελικά κατεδαφίστηκε! Αντί να ξεκινήσει η διαδικασία μετεγκατάστασης όλων τω διοικητικών υπηρεσιών στα ολοκαίνουρια γραφεία του Σταθμού, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο μετατροπής τους σε εμπορικό κέντρο. Και τις σχετικές διαδικασίες ανέλαβε η ΓΑΙΟΣΕ, δηλαδή η θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ που ιδρύθηκε με σκοπό την κερδοφόρα εκμετάλλευση των ακινήτων του.
Έτσι λοιπόν, η ΓΑΙΟΣΕ, προσέφερε τον χώρο για 17,5 χιλιάδες ευρώ τον μήνα σε ιδιωτική εταιρία, μαζί με το δικαίωμα να υπενοικιάζει ελεύθερα τα καταστήματα που θα κατασκεύαζε. Προηγήθηκαν για τη μίσθωση του συγκεκριμένου χώρου συνολικού εμβαδού 1.200 τετραγωνικών μέτρων δύο διαγωνισμοί (στις 11/9/2006 και στις 12/2/2007), που κηρύχθηκαν άγονοι. Στη συνέχεια έγιναν απευθείας διαπραγματεύσεις με τέσσερις ενδιαφερόμενους, οι οποίοι εμφανίστηκαν μετά την κήρυξη των διαγωνισμών ως άγονων, ώσπου υπογράφηκε σύμβαση εκμίσθωσης – διαχείρισης ανάμεσα στη ΓΑΙΟΣΕ και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΣΠΟΤ – Εκμετάλλευση Ακινήτων», η οποία εκμεταλλεύεται ακίνητα με σκοπό το κέρδος.
Το μισθωτήριο συμφωνητικό πληροφορούμαστε ότι αναφέρει ξεκάθαρα πως «η μισθώτρια εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα κατά την κρίση της να υπεκμισθώνει όλο το μίσθιο ή μέρος του». Ακόμη, «να επιτρέπει την παραπέρα υπεκμίσθωση του χώρου από υπομισθωτές σε τρίτους», «χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της εκμισθώτριας», δηλαδή ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ και ΓΑΙΟΣΕ. Συνέπεια των μεθοδεύσεων αυτών και των συμφωνηθέντων με τη μίσθωση όρων ήταν η κατεδάφιση του κτιρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Α. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
 1. Παραδόθηκε, ναι ή όχι, τον Νοέμβριο του 2005 το κτίριο που κατασκευάσθηκε στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης με τον ρητό σκοπό της εγκατάστασης σε αυτό των υπηρεσιών του ΟΣΕ;
 2. Αν ναι, γιατί δεν εγκαταστάθηκαν σε αυτό οι υπηρεσίες του ΟΣΕ, όπως είχε προγραμματισθεί εξ αρχής;
 3. Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ολοκλήρωσης και παράδοσης του εν λόγω κτιρίου και της μίσθωσής του;
 4. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που απώλεσε ο ΟΣΕ κατά το ως άνω διάστημα από την μη χρήση ή εκμετάλλευση του κτιρίου, ιδίως υπό την μορφή ενοικίων για την στέγαση των υπηρεσιών του ή υπό τη μορφή διαφυγόντων κερδών;
 5. Σε ποιο ύψος ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του ΟΣΕ για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του στην Θεσσαλονίκη;
 6. Με ποιο σκεπτικό αποφασίσθηκε η μίσθωση του κτιρίου σε ιδιώτες;
 7. Για ποιους λόγους κηρύχθηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί, που προκηρύχθηκαν για τον σκοπό αυτό;
 8. Ποιες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα μετείχαν τόσο στους διαγωνισμούς όσο και στις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις; Ειδικότερα πότε συνεστήθησαν και πότε πραγματοποίησαν έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας τα μετάσχοντα στις διαδικασίες νομικά πρόσωπα;
 9. Με ποια κριτήρια επελέγη η συγκεκριμένη μισθώτρια εταιρία ανάμεσα στους τέσσερις ενδιαφερόμενους, που μετείχαν στην διαδικασία των απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων;
 10. Με ποιο σκεπτικό μία σύμβαση μίσθωσης μπορεί να επιτρέπει στον μισθωτή την κατά την κρίση του κατεδάφιση του μισθίου;
 11. Με ποιες διαδικασίες και για ποιους λόγους αποφασίσθηκε η κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτιρίου;

Β. Καλείται ο αρμόδιος κ. Υπουργός να καταθέσει κάθε έγγραφο που να τεκμηριώνει τις απαντήσεις του στα ανωτέρω ερωτήματα και ιδίως
 1. Έγγραφα που να τεκμηριώνουν το ύψος των δαπανών που πραγματοποιεί ο ΟΣΕ ετησίως από το 2005 έως σήμερα για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του.
 2. Έγγραφα στοιχεία σχετικά με το κόστος κατασκευής του εν λόγω κτιρίου και τυχόν αποδεικτικά παράδοσής του στον ΟΣΕ.
 3. Αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης του εν λόγω κτιρίου.