2009

Διαμαρτυρία των αγελαδοτρόφων για τη μη αναγραφή, στις ετικέτες, της προέλευσης του γάλακτος

Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. κ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία και Διώτη Ηρώ.
Θέμα: Διαμαρτυρία των αγελαδοτρόφων για τη μη αναγραφή, στις ετικέτες, της προέλευσης του γάλακτος.
Προς: την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Κατσέλη Λούκα και την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. κ. Κατερίνα Μπατζελή.
 
Σημαντική μείωση του ποσοστού κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος σημειώθηκε στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, ενώ αντίθετα αυξήθηκε εντυπωσιακά το ποσοστό κατανάλωσης του γάλακτος υψηλής παστερίωσης. Η μείωση αυτή έχει προβληματίσει τους Έλληνες γαλακτοπαραγωγούς, γιατί θα οδηγήσει στην άσκηση μεγαλύτερης «πίεσης» στις τιμές παραγωγού. Αυτό σημαίνει ότι εάν συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό, η πρωτογενής παραγωγή αγελαδινού γάλακτος κινδυνεύει με κατάρρευση.
Επίσης, η πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να δώσει δίμηνη παράταση (έως 31 Δεκεμβρίου) στην υποχρέωση των γαλακτοβιομηχανιών, οι οποίες δεν απορροφούν ελληνικό γάλα και οι οποίες θεωρούν ότι θίγονται από την εισαγωγή της αγορανομικής διάταξης εφόσον, σύμφωνα με έρευνες, το 85% των καταναλωτών προτιμά ελληνικά προϊόντα. Επιπλέον ακυρώνει το δικαίωμα των καταναλωτών στην ορθή ενημέρωση και βαίνει εις βάρος των περισσότερων επιχειρήσεων του χώρου, οι οποίες έσπευσαν να υιοθετήσουν την εν λόγω διάταξη εντός του εύλογου διαστήματος που προβλεπόταν (έως 31 Οκτωβρίου).
Είναι γνωστό επίσης ότι τη συγκεκριμένη διάταξη είχε προτείνει και στη συνέχεια αποσύρει, μετά από διαμαρτυρίες, ο τέως Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος και τελικά θεσμοθέτησε με αγορανομική διάταξη το υποχρεωτικό της αναφοράς χώρας προέλευσης.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε αδιέξοδο τους αγελαδοτρόφους, οι οποίοι προετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη κατά της απόφασης και προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κυρίες Υπουργοί:
  1. Ποια μέτρα στοχεύουν να πάρουν ώστε να μην εγκαταλειφθεί η αγελαδοτροφία και να ενισχυθεί η παραγωγή εγχώριου γάλακτος;
  2. Θα προωθήσουν την άμεση εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος;
Απάντηση από Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Κατσέλη Λούκα.

Aπαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου – Πασχαλίδου και Η. Διώτη, με θέμα «Διαμαρτυρία των αγελαδοτρόφων για τη μη αναγραφή, στις ετικέτες, της προέλευσης του γάλακτος», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Οι ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών – μελών της Ε.Ε. σε όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος, διενεργούνται επίσης στο πλαίσιο των ισχυουσών κοινοτικών κανονισμών.
Στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων του εγχώριου γάλακτος και προστασίας του καταναλωτικού κοινού, απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές του εμπορίου ως προς την προέλευση ισχύει σειρά αγορανομικών μέτρων, που παραθέτουμε κατωτέρω:
  1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγραφος 7) του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3668/08, για κάθε ενέργεια διάθεσης των εισαγομένων ειδών (συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος) ως εγχώριων, επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή και οι δύο αυτές ποινές) και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 (παράγραφος 1) του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3668/08 η αναγραφή της προέλευσης επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας όλων των ειδών, είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται μόνο με πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 (παράγραφος 2) του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3668/08, η αναγραφή της προέλευσης των ειδών επί των τιμοκαταλόγων, πινακίδων κ.λ.π. των επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται μόνο με χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγραφος 9) του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3668/08, όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μηνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο είδος και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά είδος.
Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά είδος.
Ακόμα βρίσκεται σε ισχύ από 13-07-2009 το άρθρο 33 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπου σύμφωνα με αυτό επί της συσκευασίας των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγράφεται υποχρεωτικά η προέλευση της πρώτης ύλης (γάλα) ανεξάρτητα αν τα προϊόντα αυτά παράγονται στην χώρα μας ή εισάγονται από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες.
Επιπρόσθετα, με την παράγραφο 9 του παραπάνω άρθρου, ορίζεται ότι για όσα γαλακτοκομικά προϊόντα που βρίσκονται στα χέρια κάθε κατόχου, ανεξάρτητα αν αυτά είναι εγχώριας παραγωγής ή εισαγόμενα, τα οποία για αντικειμενικούς λόγους δεν ανέγραφαν στην συσκευασία τους την προέλευση της πρώτης ύλης (γάλα), προς διευκόλυνση απορρόφησης αυτών το ταχύτερο δυνατό, δόθηκε η δυνατότητα να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν το αργότερο μέχρι 31-12-2009.
Αυτό σημαίνει ότι τα παραπάνω γαλακτοκομικά προϊόντα από 01-01-2010 κατά την παραγωγή – διακίνηση και διάθεση θα φέρουν υποχρεωτικά θα φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους την ένδειξη της χώρας προέλευσης του γάλακτος.
Την περίοδο αυτή, διεξάγουμε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω Αγορανομικής Διάταξης καθώς και για το νέο Κανονισμό σχετικά με τις «Ενδείξεις Τροφίμων».
Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα ισχύουν για εξειδικευμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παραπάνω προϊόντα παρήχθησαν ή εισήχθησαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού αλλά κατά την ημέρα ισχύος του βρέθηκαν να μην αναγράφουν στις συσκευασίες τους την χώρα προέλευσης του γάλακτος.
Κατ’ ακολουθία λοιπόν αυτών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που ή εισήχθησαν κατά την ημέρα ισχύος του άρθρου αυτού και μετά υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν στην συσκευασία τους την χώρα προέλευσης του γάλακτος.
Την περίοδο αυτή διεξάγουμε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω Αγορανομικής Διάταξης καθώς και για το νέο Κανονισμό σχετικά με τις «Ενδείξεις Τροφίμων».
Ο κτηνοτρόφος έχει την δυνατότητα, κατά τις συναλλαγές του με το εμπόριο να διαπραγματεύεται ανεμπόδιστα τις τιμές διάθεσης των προϊόντων του, με στόχο την επίτευξη των πλέον ικανοποιητικών τιμών γι’ αυτόν, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά.
Ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων εντάσσεται μέσα στα ημερήσια καθήκοντα των Αρχών που ασκούν αγορανομικούς ελέγχους και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις από τους υπόχρεους εφαρμογής των διατάξεων αυτών, κινούνται οι διαδικασίες εφαρμογής των νομίμων κατά των παραβατών.
Το γεγονός ότι οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, δε σημαίνει ότι δεν υφίσταται μηχανισμός ελέγχου αυτών, αφού ισχύει το νομικό πλαίσιο του Ν. 703/77 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο νόμος θεσπίζει κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς μέσα από υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, που μόνο για οικονομικό όφελος, εφαρμόζουν συμπεριφορές και πρακτικές που διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένες πρακτικές τιμών, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις).