Σοβαρή ζημιά υπέστη Καταναλώτρια

Σοβαρή ζημία υπέστη Καταναλώτρια, η οποία απευθύνθηκε σε Κέντρο Αισθητικής για ένα πρόγραμμα προσώπου, κατά το οποίο γίνεται χρήση laser. Παρά τη διαβεβαίωση, που είχε από τους υπευθύνους, ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι ανώδυνη, η Καταναλώτρια διαπίστωσε μετά την πρώτη επίσκεψη ότι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Η διαδικασία ήταν άκρως επώδυνη και τα αποτελέσματά της ήταν ορατά και δεν εξαφανιζόντουσαν μετά από δύο ημέρες, όπως της είχαν υποσχεθεί. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει τη διακοπή του συμφωνητικού και την επιστροφή όλου του ποσού, που κατέβαλλε, το οποίο ανερχόταν στα 1800 ευρώ. Το Κέντρο Αισθητικής θέλησε να καρπωθεί το ποσό των 590 ευρώ, με την αιτιολογία ότι η καταναλώτρια πραγματοποίησε την πρώτη θεραπεία. Με την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. η υπόθεση λύθηκε προς όφελος της Καταναλώτριας.

 

 


 Δείτε επίσης