Ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός


Καταναλωτής άνοιξε λογαριασμό ταμιευτηρίου, το καλοκαίρι του 1994. Ο λογαριασμός, από το 1995, παρέμενε ανενεργός. Το Νοέμβριο του 2007, ζητώντας ενημέρωση για το λογαριασμό, ο καταναλωτής, διαπίστωσε πως το υπόλοιπο, που εμφανιζόταν, στις 31/12/2002 και το οποίο ανερχόταν, στα 186,20 ευρώ, είχε μηδενιστεί. Διαμαρτυρόμενος, απευθύνθηκε, στην προϊσταμένη της τράπεζας, η οποία δεσμεύτηκε να διαβιβάσει το αίτημά του, για επιστροφή του ποσού, που, παράτυπα και καταχρηστικά, αφαιρέθηκε, από τον τραπεζικό λογαριασμό του, ως "έξοδα αδράνειας", στους ανωτέρους της. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2007, και επειδή δεν είχε λάβει καμία απάντηση, πήγε ο ίδιος, στο υποκατάστημα της τράπεζας και πληροφορήθηκε ότι το αίτημά του δεν είχε γίνει δεκτό. Στις 28/12/2007, ο καταναλωτής έστειλε γραπτή διαμαρτυρία, προς την τράπεζα, την οποία κοινοποίησε και στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Με την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., το αίτημα του καταναλωτή έγινε δεκτό, στις 31/1/2008 και του επιστράφηκαν τα 186.20 ευρώ.

 

 


 Δείτε επίσης