Προμήθεια αδράνειας

 

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός του ανήλικου γιου του, που διατηρούσε, σε γνωστή τράπεζα, είχε μηδενισθεί, λόγω προμηθειών αδράνειας. Οι 10.000 δρχ. του λογαριασμού προέρχονταν, από υποτροφία του παιδιού. Ο Καταναλωτής απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζητώντας την απόδοση, από την τράπεζα του ποσού, που του είχε κατακρατηθεί, παράνομα. Με την μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., η τράπεζα αντιλόγησε τις χρεώσεις και επέστρεψε, στον Καταναλωτή, το ισόποσο των 10.000 δρχ, σε ευρώ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα, μετά από παρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος, που προκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., από 1.1.2007 κατάργησε τις προμήθειες αδράνειας, στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

 

 


 Δείτε επίσης