Παρακράτηση επιδόματος ανεργίας

Καταναλωτής-δανειολήπτης, άνεργος, λάμβανε επίδομα ανεργίας 454,25 ευρώ το μήνα, για 10 μήνες. Η τράπεζα, λόγω καθυστερημένων οφειλών του και λόγω σύνδεσης του συγκεκριμένου λογαριασμού μισθοδοσίας του, με το δάνειό του, του παρακράτησε τη πρώτη δόση, από το επίδομα ανεργίας. Μετά από κάποιους μήνες, ο ΟΑΕΔ, του κατέθεσε ένα εποχικό επίδομα 587,47 ευρώ, το οποίο, επίσης, η τράπεζα παρακράτησε. Με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., η τράπεζα προέβη σε αντιλογισμό του ποσού.

 

 


 Δείτε επίσης