Αυθαίρετη αύξηση χρεώσεων σε πιστωτική κάρτα

Το Νοέμβριο του 2008, καταναλώτρια και μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., μετά από τη λήψη ενημερωτικού εγγράφου, από την τράπεζά της, σχετικά με τους νέους όρους χρήσης της πιστωτικής της κάρτας και αυξήσεις στις χρεώσεις, απέστειλε, στην τράπεζα, επιστολή, μέσω του ΚΕ.Π.ΚΑ., με τις έντονες διαμαρτυρίες της, επισημαίνοντας ότι:

  1. «Οι νέοι όροι, που έχουν «αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί», όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, αναμορφώθηκαν, μονομερώς και κατά συνέπεια καταχρηστικά.
  2. Η πρακτική σας είναι ενάντια στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το ν. 2251/94 και ειδικότερα το άρθρο 2 περί καταχρηστικών γενικών όρων σύμβασης, όπως επίσης και στην υπουργική απόφαση της 11.7.2008 περί απαγόρευσης αναγραφής Γ.Ο.Σ., που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.
  3. Η σημείωση, στο τέλος της επιστολής σας, για αποπληρωμή, εντός 30 ημερών, εάν δεν αποδέχομαι την αλλαγή όρων και χρεώσεων, αποτελεί ωμό εκβιασμό, γεγονός, που θεωρώ απαράδεκτο.»

Τον Ιανουάριο του 2009, η τράπεζα απάντησε, με επιστολή της, πως η αναγγελθείσα αύξηση των επιτοκίων των πιστωτικών της καρτών δεν υλοποιήθηκε, πως μετά από σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι όροι χρήσης της πιστωτικής κάρτας της καταναλώτριας θα αναμορφωθούν, εκ νέου και ότι οι όροι χρήσης, που παρέλαβε, δεν ισχύουν και μπορεί να τους αγνοήσει.

 

 


 Δείτε επίσης