Παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας

Καταναλωτής και μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. διαπίστωσε, τυχαία, στις 5/11/2008, πως η πιστωτική του κάρτα χρεώθηκε, από τρίτους, με διάφορα ποσά, συνολικού ύψους 7.362,15 ευρώ, κατά το διάστημα 25/10/2008 έως και 4/11/2008. Προέβη, αμέσως, σε ακύρωση της κάρτας, αλλά η τράπεζα δεν τον ενημέρωνε αν θα τον απάλλασσε, από τις χρεώσεις. Στις 14/11/2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ. έστειλε καταγγελία, στην τράπεζα, ζητώντας τον αντιλογισμό του συνολικού ποσού, που αμφισβητούσε ο καταναλωτής. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε, μέσω του Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην τράπεζα, η οποία ικανοποίησε το αίτημα του καταναλωτή, πιστώνοντας, την κάρτα του, με το συνολικό ποσό.

 

 


 Δείτε επίσης