Πιστωτικές Κάρτες

Αυτή είναι μια, από τις πολλές καταγγελίες, που δεχτήκαμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το καλοκαίρι του 2007. Καταναλωτές κατήγγειλαν ότι, ενώ είχαν εξοφλήσει τις πιστωτικές τους κάρτες και τις είχαν ακυρώσει, μετά από μήνες, ακόμα και 7 ή 8 ή 10 χρόνια (!!!) οι τράπεζες, ξαφνικά και χωρίς καμιά ενδιάμεση ενημέρωση, τους ζητούσαν και άλλα χρήματα.

Ενημερώσαμε την Τράπεζα της Ελλάδος, με επιστολή μας, το Σεπτέμβριο του 2007. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το Νοέμβριο του 2007, μας απάντησε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης, για τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Κατά τη λειτουργία της σύμβασης, η περιοδική ενημέρωση του οφειλέτη αφορά την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων και παρέχεται, τουλάχιστον, κάθε τρίμηνο, εκτός εάν η περίοδος εξυπηρέτησης του δανείου είναι μεγαλύτερη ή υπάρχει, εκ των προτέρων, συμφωνία, για συχνότερη ενημέρωση (Κεφ. Γ’ παρ. 2β). Σε περίπτωση που ο οφειλέτης περιέρχεται, σε υπερημερία, η τράπεζα οφείλει, εντός 30 ημερών, ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, ως προς το ύψος των οφειλών-κεφάλαιο, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις (Κεφ. Γ παρ. 4α).

Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος μας ζήτησε να αποστείλουμε τις καταγγελίες, που είχαμε δεχθεί, για περαιτέρω διερεύνηση.

Αποστείλαμε τις καταγγελίες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, και περιμέναμε την απάντησή της. Τον Ιανουάριο του 2008, υπενθυμίσαμε, με έγγραφο, το θέμα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, το Φεβρουάριο του 2008, μας απάντησε ότι διεξήγαγε έρευνα και θα μας ενημέρωνε. Τον Ιούνιο του 2008, επειδή δεν είχαμε πάρει, ακόμα, απάντηση, επανήλθαμε, στο θέμα, χωρίς, όμως και πάλι απάντηση. Τελικά, αναγκαστήκαμε να στείλουμε αυστηρή υπενθύμιση, το Δεκέμβριο του 2008. Τον Ιανουάριο του 2009, η Τράπεζα της Ελλάδος μας απάντησε:

«Από τα στοιχεία, που τέθηκαν υπόψη της Τράπεζας της Ελλάδος (καταγγελίες, απόψεις τραπεζών κ.ά.), διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετης, εξειδικευμένης ενημέρωσης, για τον τρόπο ακύρωσης των πιστωτικών δελτίων, καθώς προκύπτουν προβλήματα, τα οποία, πέραν της τυχόν μη επιδεικνυόμενης επιμέλειας, από τους συναλλασσόμενους, σχετίζονται, κυρίως, με την ύπαρξη οφειλών, σε εκκρεμότητα, ακόμα και μετά την εξόφληση του υπολοίπου, κατά την αίτηση ακύρωσης (κυρίως τόκοι, που αφορούν το διάστημα, μεταξύ έκδοσης του λογαριασμού και αίτησης ακύρωσης) και στην περίπτωση αυτή, τη χρέωση της επόμενης ετήσιας συνδρομής.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τις περισσότερες φορές το ενδεχόμενο να μην έχει γίνει πλήρως αντιληπτή η διαδικασία ακύρωσης των πιστωτικών δελτίων, προβαίνουν, στον αντιλογισμό χρέωσης των ποσών, που προκύπτουν, μετά την αίτηση ακύρωσης και πληρωμής του τελευταίου λογαριασμού (π.χ. τόκων ή της ετήσιας συνδρομής).

Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος επεσήμανε, στα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, την ανάγκη συμπλήρωσης, στο εξής, της παρεχόμενης, προς τους συναλλασσόμενους ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι πιστωτικών δελτίων θα πρέπει να πληροφορούνται, με την υποβολή της αίτησης ακύρωσης, σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας, το ύψος του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, να ενημερώνονται, αναλυτικά, για τη διαδικασία της ολοσχερούς εξόφλησης της εκ συμβάσεως οφειλής, κατά την οποία δεν νοείται ανανέωση της ετήσιας συνδρομής.»

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε εγκύκλιο, προς όλες τις Τράπεζες, στην οποία επεσήμανε:
«1. Ειδικότερα, για τις πιστωτικές κάρτες:
α) θα πρέπει, κατά την αίτηση ακύρωσης, σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας, να ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι, για το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν, ολοσχερώς και να λήγει η συμβατική τους σχέση, με την τράπεζα.
β) σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, θα πρέπει να διευκρινίζεται, επαρκώς, ο σχετικός όρος, τόσο προσυμβατικά όσο και κατά την υποβολή της αίτησης ακύρωσης, έτσι ώστε να προκύπτει, με σαφήνεια, ότι το ποσό, που οι συναλλασσόμενοι καταβάλλουν, για την εξόφληση του υπολοίπου, λόγω της ακύρωσης της κάρτας τους, ενδέχεται να μην ταυτίζεται, με το οριστικό υπόλοιπο του λογαριασμού, με τον οποίο αυτή συνδέεται, αλλά να υπάρχουν περαιτέρω, οφειλές σε εκκρεμότητα. Για τις εν λόγω οφειλές, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται, αναλυτικά, με το επόμενο αντίγραφο του λογαριασμού, η εξόφληση του οποίου θα σημαίνει την οριστική εξόφληση της εκ της συμβάσεως οφειλής. Σημειώνεται ότι, αφού έχει προηγηθεί η ακύρωση του πιστωτικού δελτίου, δε νοείται ανανέωση της ετήσιας συνδρομής».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε αίτημα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ζητώντας και τη δική της συνδρομή και ενέργειες, για να εφαρμοστούν οι οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος.

Το Φεβρουάριο του 2009, η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε πρόστιμο, στις τράπεζες, που δεν ενημέρωναν, σωστά και επαρκώς, τους καταναλωτές.

Μια υπόθεση, που μας ταλαιπώρησε, πάνω από ενάμιση χρόνο, έκλεισε, προς όφελος των καταναλωτών. Τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. απαλλάχτηκαν, από χρεώσεις και τόκους, που τους είχαν επιβληθεί, με «περίεργες» μεθοδεύσεις. Αλλά και όλοι οι καταναλωτές επωφελήθηκαν, από την έκδοση της εγκυκλίου της Τράπεζας της Ελλάδας, που υποχρέωνε τις τράπεζες να ενημερώνουν, καλύτερα τους Καταναλωτές.

 

 


 Δείτε επίσης