Αρχείο

Εξειδικευμένη υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

15/2/2006
Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ. και Ευρωβουλευτής, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
Θέμα: Εξειδικευμένη υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
Προς: Ευρωκοινοβούλιο

Σε επίσημο διαγωνισμό που έγινε για αγροφύλακες στην Ελλάδα το 1993 επέτυχαν 1000 άτομα και τα ονόματά τους δημοσιεύτηκαν σε Φύλλο της Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ.)και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 25 του ΦΕΚ με ημερομηνία 8/9/1993. Εντούτοις η πρόσληψή τους δεν έγινε ποτέ και έτσι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες που δεν έχει υπηρεσία που να ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πιστοποιημένες παραβάσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει τιμωρηθεί με πρόστιμα και καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ενώ συνεχίζονται και οι καταγγελίες εναντίον της για πλημμελή προστασία του οικοσυστήματος της.

Είναι συμβατή με την Κοινοτική Νομοθεσία η μη ύπαρξη μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας που να ασχολείται με το περιβάλλον και την προστασία του; Πώς μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή για την άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 1993 , κάτι που θα καταστήσει ενεργή την υπηρεσία αυτή και θα άρει μια αδικία που διαιωνίζεται για 12ο συνεχή χρόνο;"